banner MH 2020

Novinky

  • VIII. ročník běžeckého poháru SDH Březnice - ZRUŠEN

    Výkonný výbor SDH Březnice rozhodl zrušit pořádání běhu na 60 m s překážkami pro děti a 100m s překážkami pro dorost a dospělé, který se měl konat dne 28. 9. 2020. VIII. ročník běžeckého poháru SDH Březnice se bude konat v náhradním termínu, který bude stanoven podle aktuální situace, rádi by jsme h...
  • Výzva Můj klub 2021 z programu Rozvoj a podpora sportu

    Dne 18. září zveřejnila Národní sportovní agentura Výzvu 2/2020, Můj klub 2021 z programu Rozvoj a podpora sportu. Zahájení příjmu žádostí je 15.10. 2020 a ukončení 9. 11. 2020. Všechna SDH, která mají zájem žádat mají tak dostatečný prostor na prostudování materiálu a přípravu žádosti. Jedná se o p...
  • ZRUŠENÍ všech tří Jabloneckých hal 2020

    Na základě závěrů mimořádného jednání Výkonného výboru OSH Jablonec nad Nisou dne 22. 9. 2020 se Jablonecká hala Mladých hasičů, Jablonecká hala dorostu a Jablonecká hala 2020 neuskuteční ani v náhradním termínu. K tomuto rozhodnutí byli organizátoři nuceni přistoupit z důvodu velice nepříznivého vý...