dh

Novinky

  • Výše dotace na letní tábory mladých hasičů v roce 2020

    Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS tímto oznamuje všem organizátorům letních táborů kolektivů mladých hasičů, kteří si v řádném termínu podali žádost o dotaci, že letošní částka na dítě od 6 do 18 let / den činní 51 Kč.
  • Informace pro sportovní oddíly SDH

    INFORMACE PRO SPORTOVNÍ ODDÍLY SDH - KE STAŽENÍ V průběhu června vyhlásí Národní sportovní agentura nový dotační program. V souvislosti s dopady mimořádných opatření vlády v rámci koronavirové pandemie na sportovní prostředí byl NSA (Národní sportovní agentura) schválen nový dotační program COVID-SP...
  • Akce pro mladé hasiče - schůzky, tréninky a další akce - aktualizace od 25. 5.

    AKCE PRO MLADÉ HASIČE - SCHŮZKY, TRÉNINKY A DALŠÍ AKCE - AKTUALIZACE OD 25. 5. - KE STAŽENÍ Od 11. května respektive 25 .května 2020 přistoupila Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. V návaznosti na to od 12. května vydalo Vedení SH ČMS Rozvolnění opatřen...