Odborná rada mládeže OSH Jihlava ve spolupráci s SDH Dolní Cerekev Vás srdečně zve na soutěž Nejsilnější mladý hasič 2020. Soutěž bude probíhat podle schválených propozic vydaných ORM k této soutěži.

kdy: 19. 9. 2020

kde: na hřišti v Dolní Cerekvi

startovné: 30,- Kč za závodníka

Prezence závodníků: od 9,30 hod. do 10,00 hod. včetně družstev. Po ukončení prezence nelze další závodníky a družstva přihlašovat. Začátek soutěže: v 10,00 hod. Měření elektronickou časomírou (hříbky).

Vybavení závodníka dle pravidel této soutěže zajistí vedoucí závodníka. Věkové kategorie jsou přílohou pravidel soutěže. Závodníci se přihlásí na www.oshjihlava.cz záložka mládež – soutěž Nejsilnější mladý hasič, kde naleznete přihlašovací formulář pro jednotlivé kategorie.

Závodník nepřihlášený na www.oshjihlava.cz bude zařazen na poslední místo ve startovní listině.

Pojďte si vyzkoušet, jak jste silní :)

POZVÁNKA - KE STAŽENÍ

PRAVIDLA - KE STAŽENÍ

VĚKOVÉ KATEGORIE TFA - KE STAŽENÍ