Sbor dobrovolných hasičů na soutěž TFA mladí hasiči, 22. dubna 2023.

Informace najdete v pozvánce:

POZVÁNKA KE STAŽENÍ