Pokud pořádáte DĚTSKÝ TÁBOR (ať už se začátkem tohoto víkendu nebo kdykoliv během letních prázdnin), prosíme vás o spolupráci ohledně pomoci pro děti ze zasažených oblastí jižní Moravy.

Cílem je přijmout tyto děti na váš dětský tábor bezplatně kdykoliv během léta. Pokud je ve vašich možnostech nabídnout tuto pomoc, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku.

Nabídku táborů předáme kompetentním zástupcům. S dalšími informacemi vás budeme kontaktovat.

ODKAZ NA FORMULÁŘ