Novinky z ČRDM

Nejaktuálnější informace najdete vždy na webech crdm.cz a adam.cz

Newsletter 28.5.

Všimli si nás

CNN Prima News – 22. 5. 2021

Pravidla pro volnočasové aktivity se od pondělí 24. 5. opět změnila. Aleš Sedláček v reportáži na CNN Prima NEWS upozorňuje, že jsou tato opatření vládními představiteli špatně komunikována.

https://cnn.iprima.cz/porady/zpravy/22052021-3

 

ČT Události/ČT 24 – 22. 5. 2021

Události Česká televize a ČT24 a téma letních táborů. Předseda ČRDM Aleš Sedláček v reportážích mimo jiné opět apeluje na vládu, aby upřesnila požadavky pro pořadatele. Pár týdnů před tábory pořád neznáme podmínky pro jejich pořádání.

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3315853-do-stanu-s-testem-aktivity-mimo-sport-s-rouskou-letni-tabory-neznaji-presna-omezeni

a

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100522/video/841949

 

ČRo Ranní interview – 25. 5. 2021

Aleš Sedláček byl hostem Ranního interview, pořadu stanice Český rozhlas Radiožurnál.

Organizátoři dětských táborů stále nevědí, jakými podmínkami se bude chod táborů řídit. Ministerstvo zdravotnictví bude hygienická nařízení teprve upřesňovat. „Přístup úředníků je vstřícný, ale kvůli velkému objemu práce ještě nezveřejnili ani věci, na kterých od začátku panuje shoda. Vycházíme z minulého roku, letos navíc přibydou testy. Ze strany ministerstva cítíme zájem zajistit jejich dostupnost a bezplatnost.“ upřesňuje předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

Rozhovor si můžete zde pustit

 

Pozvánky

Jak a kdy mluvit s dětmi o sexu a citech (nejen na táboře)

Česká rada dětí a mládeže pořádá online webinář týkající se otázek se sexuální tematikou, na které často nevíme nebo se bojíme jasně odpovídat. Lektor Dr. des. Mgr. Aleš Svoboda, M.A., sexuální poradce a pedagog Vám poradí, jak to „elegantně“ zvládnout.

Termín: 3. 6. 2021, 17:00–18:30

Cena: Zdarma

Podrobnosti o kurzu a přihlášení je zde

 

Pozvánky

Pozvánky z Tamjdemu

„Už konečně zase pořádáme dobrovolnické dny, víkendy a týdny. Neziskovky dlouho čekaly, práce stála, teď jí je nad hlavu. Pomoc se chystáme v organizacích po celé ČR –  v komunitním domě pro lidi s handicapem, v hiporehabilitačním centru, v historických památkách, ekocentru, komunitní zahradě nebo lesní dětské školce,“ s radostí říká Markéta de Almeida Marques, ředitelka organizace Tamjdem.

Přidáte se? Všechny dobrovolnické akce na pomoc neziskovkám najdete zde

Také se můžete stát na víkend lektorem. Výzva je určena všem, kteří by chtěli předat svůj um, ale ještě nic nelektorovali.

Ať už jste tělem i duší jogín, profík v domácí výrobě ekologické drogerie, tvůrčí kreativní duše, mistr na slackline nebo máte nějaký jiný skvělý talent, o který se chcete podělit s lidmi, které to zajímá, tak lektoři z Tamjdemu Vám poskytnou podporu.

Podrobnosti

 

Adam ví

Historický rozpočet na Erasmus, kulturu a dobrovolnictví

Evropský parlament schválil nové podoby finančních programů Erasmus, Evropský sbor solidarity a Kreativní Evropa. Michaele Šojdrové, která vedla jeden z vyjednávacích týmů Evropského parlamentu a koordinovala práci poslanců Evropské lidové strany během jednání, se na tyto programy přes probíhající hospodářskou krizi podařilo vyjednat historicky nejvíce peněz.

„Erasmus musí být dostupný všem studentům a učitelům bez ohledu na jejich fyzická nebo ekonomická omezení. Pro studenty s hendikepem proto budou vytvořeny speciální plány inkluze a možnost studovat na dálku. Finančně znevýhodnění budou moci požádat o předfinancování výdajů na pobyt v zahraničí,“ jmenuje jedny ze zásadních zlepšení programu Erasmus Michaela Šojdrová.

Více

 

Podněty

Příběhy naděje

Nadace Via opět hledá pozitivní příběhy, které ocení Cenou Via Bona. Ústředním tématem 24. ročníku ceny jsou Příběhy naděje. Hledáme příběhy Srdcařů a Srdcařek, kteří se nevzdali a dokázali se i během nelehkého posledního roku semknout a navzájem si pomoci. Oceněno bude šest nejinspirativnějších příběhů v kategoriích Umění žít spolu a Umění darovat,“ zní z nadace.

Nominovat lze jednotlivce, skupiny lidí, spolky, neziskové organizace či firmy, prostě všechny, kdo i přes překážky spojené s uplynulým rokem pomáhali ve svém okolí nebo darovali druhým. Všichni ocenění získají grant ve výši 15 000 Kč na projekt, kterému pomáhají. Zde najdete nominační formulář

Nominovat můžete do 30. června, přihlásit letos můžete i sami sebe.

Více

 

Pozvánky

Kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů

Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit pořádá v termínu 11.–13. 6. 2021 certifikovaný kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů. Kurz je určen pro zájemce o výkon funkce hlavního vedoucího na dětských táborech či jiné táborové pracovníky, pro pořadatele zotavovacích akcí, vedoucí dětských kolektivů a kolektivů mládeže a pedagogické pracovníky s cílem zvýšit si svoji profesní kvalifikaci. Kurz je akreditován MŠMT ČR. Po úspěšném zvládnutí závěrečného písemného testu obdrží absolventi osvědčení. Prezenční kurz začíná 11. 6. 2021 v 16:30 hodin prezentací účastníků a končí v neděli 13. 6. 2021 v době kolem 17 hodin. Školení bude probíhat v prostorách Kulturního centra Beránka ve Šťáhlavech. Více informací ke kurzu na stránkách https://avva.cz/kurz-pro-hvt/, kde je možné se i online přihlašovat. Kapacita kurzu je 10 osob.

 

Vzdělávačky

Zdravotník zotavovacích akcí (zážitkovou formou)

Zážitkový vzdělávací kurz je určen široké cílové skupině pracovníků s dětmi a mládeží (od učitelů, přes pedagogy volného času a vychovatele až po pracovníky s dětmi a mládeží v NNO). Účastníci po absolvování kurzu obdrží osvědčení bez časového omezení platnosti.

Termín: 12. 6., 13. 6., 19. 6. a 20. 6. 2021.

Lektoři: Bc. Martin Čapek, Bc. Věra Korousová, Mgr. Vlastimil Jura

Místo konání: Praha 8 - Kobylisy

Akreditace MŠMT - 7429/2019-1-247

Cena: pro členy ČRDM 3.800,- Kč, pro ostatní 4.200,- Kč

Podrobnosti

 

Adam ví

Soutěž EUSTORY 2021

Spolek PANT vyhlásil již dvanáctý ročník mezinárodní dějepisné soutěže EUSTORY určené pro studenty středních škol. Tentokrát je otevřeno mnoho nových kategorií, věříme, že Vás ve své zcela nové podobě zaujmou. Přihlášku je možno podat do 31. května 2021 a soutěžní práce zaslat do 15. července 2021. Soutěž se koná za finanční podpory švýcarské nadace Leonardo-Stiftung. Tématem letošního ročníku budou “Malé a velké dějiny 20. století”.

Více

 

Zápisky z činnosti Představenstva ČRDM

Připravil Ondřej Vojta

8. dubna 2021 - Představenstvo ČRDM

Představenstvo ČRDM:

- doporučilo ke členství v ČRDM organizaci CIRQUEON, z.ú., a  organizaci Rada dětí a mládeže Pardubického kraje, z.s.

- projednalo informace k nové výzvě MŠMT. Ministerstvo vyhlásilo novou výzvu na pořádání letních aktivit, tzv. Letních kempů. Akce mohou mít charakter příměstského tábora či pobytové akce s délkou trvání 5 dnů. ČRDM o přípravě výzvy nevěděla a tak se na poslední chvíli ještě před vyhlášením snažila upravit podmínky tak, aby více vyhovovaly organizacím.

- projednalo Hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2020.

- projednalo přípravu 10. Kongresu a 53. VS ČRDM, konaného 15. dubna 2021 pomocí videokonference

 

15. dubna 2021

10. Kongres a 53. Valné shromáždění ČRDM

15. dubna se ve virtuálním prostředí sešli delegáti členských organizací České rady a dětí mládeže ke dvěma jednáním: 10. Kongresu a 53. Valnému shromáždění. SH ČMS zastupovali Monika Němečková, Josef Orgoník a Ondřej Vojta.

NÁŠ ČLÁNEK O PRŮBĚHU JEDNACÍHO ODPOLEDNE NAJDETE ZDE

 

6. května 2021 - Představenstvo ČRDM

Aleš Sedláček a Ondřej Šejtka informovali o jednání s hlavní hygieničkou ohledně podmínek pro konání letních táborů 2021. Hlavní hygienička potvrdila, že pokud se výrazně nezhorší epidemiologická situace, tak tábory v roce 2021 proběhnou. Patrně bude nutné děti orestovat před začátkem. ČRDM připomínkovala pravidla pro letní tábory z roku 2020 a to ve spolupráci s ADR a SPDDM.

Představenstvo ČRDM:

- projednalo informaci o rozvolnění pravidelné činnosti. Na začátku května se po mediálním tlaku podařilo srovnat podmínky volnočasových aktivit se sportovní přípravou dětí a od 4.5. je tak možné vyvíjet činnost. Dle mimořádného opatření MZd je navíc od 10.5. možné provádět aktivity venku až ve skupinách 30 osob.

- projednalo již uzavřenou výzvu MŠMT k Letním kempům a Anti COVID program Kroužky

- schválilo převod výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 488.349,51 Kč na účet číslo 432 Nerozdělený zisk minulých let.

- projednalo výsledky jednání 10. Kongresu a 53. VS ČRDM. V diskusi padl návrh na četnější frekvenci konání Kongresu, na něm totiž mohou vystupovat i menší organizace a mohou přinášet zajímavá témata. Taktéž bylo navrženo, aby Kongres probíhal odděleně od VS, aby bylo více prostoru pro jednání.

- projednalo informaci o projektu Vzdělávačky. J. Sotl informoval o nadcházejících vzdělávacích kurzech. Více naleznete na adrese www.crdm.cz/vzdelavacky

- projednalo informaci o zahraničních aktivitách ČRDM, a to setkání organizací ze středoevropské iniciativy Youthfora, setkání a diskuzi s kandidáty do poradních orgánů Rady Evropy, a zapojení do platformy pro dialog mladých lidí o budoucnosti Evropy