15. dubna se ve virtuálním prostředí sešli delegáti členských organizací České rady a dětí mládeže ke dvěma jednáním: 10. Kongresu a 53. Valnému shromáždění. SH ČMS zastupovali Monika Němečková, Josef Orgoník a Ondřej Vojta.

Rozdíl mezi Kongresem a Valným shromážděním tkví v hlasovacích právech. V případě VS má organizace jeden hlas na každých započatých 3000 členů organizované mládeže. Krajské rady mládeže, nespolkoví členové a členské organizace s počtem členů menším tří tisíc se sdružují ve svých komorách, ze kterých jsou nominováni další delegáti. Na Kongresu ČRDM, který se koná jednou za tři roky, mají hlasovací právo všechny členské organizace bez ohledu na počet členů.

V rámci Kongresu byla zvolena Kontrolní komise pro další funkční období. Ke stávajícím pěti členům byla nově zvolena i zástupkyně Pionýra, nově tak komise bude pracovat v šesti členech. SH ČMS do Kontrolní komise navrhla Michala Sojku, který byl zvolen s nejvyšším počtem hlasů ze všech nominovaných.

Volbě Kontrolní komise předcházela zpráva o dosavadní činnosti KK, kterou přednesl její předseda. V rámci zařazeného bodu se rozproudila dlouhá diskuse o šíři záběru aktivit a působení ČRDM. Závěrem této diskuse bylo schválené usnesení, které výslovně uvádí témata, k nimž mohou pověření zástupci ČRDM při zastupování a hájení zájmů svých členů.

Valné shromáždění přijalo dva nové členy, Radu dětí a mládeže Pardubického kraje, z. s., a CIRQUEON, z. ú. Plénum VS se seznámilo s informacemi z Představenstva ČRDM a Kanceláře ČRDM. Delegáti rovněž schválili Hospodářskou a Výroční zprávu ČRDM za rok 2020.

Kongres CRDM

Kongres CRDM 2