Jednání proběhlo formou VIDEOKONFERENCE.

Přítomno: 17

Omluveno: 3

Programy podpory práce s dětmi a mládeží v NNO - Projekt Mladí hasiči 2020 

Postup jednání o úpravách čerpání státní dotace na volnočasovou a vzdělávací činnost dětí a mládeže respektive kolektivů MH 2020 je koordinován s ČRDM a ostatními mládežnickými spolky. V současné době probíhají jednání s MŠMT o úpravě programů na rok 2020 a to v pěti zásadních bodech:

  • Přesuny v rozpočtu (zejména možnost ONN pro OSH)
  • Snížení celkových nákladů popř. dotačního podílu
  • Úhrada již uskutečněných nákladů vázaných na akce zrušené z důvodu Covid – 19
  • Změna rozsahu aktivit
  • Úprava stanovených limitů: tábory, vzdělávání

Organizace uznaná – 2020 - 2025

Titul Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží bude spolkům prodloužen o 1 rok.

V současné době MŠMT připravuje kritéria žádosti na období 2021 – 2025.

Letní školy instruktorů

Konání obou Letních škol instruktorů je závislé na úpravách opatření Vlády ČR k současné situaci v zemi. Dle známých skutečností,  by k 25.5.2020 mělo dojít k otevření hotelů a dalších ubytovacích zařízení, takže konání LŠ by bylo umožněno. LŠ z pohledu věku účastníků nejsou zotavovací akce.

Tábory 2020

I v případě vyjednávání o možnosti konání táborů 2020 se SH ČMS zapojilo do společného postupu mládežnických spolků a jednání jsou vedena prostřednictvím ČRDM. ČRDM spustila dialog s vládou o podmínkách pořádání letních táborů 2020. Ve spolupráci se Sdružením pracovníků DDM a Sdružením místních samospráv byl odeslán otevřený dopis, v reakci na něj se rozběhla série vyjednávání.

V současné době ČRDM v součinnosti s mládežnickými spolky připravuje návrh definice hygienických opatření  pro letní tábory. Příští týden se sejde expertní tým zástupců ČRDM a lékařů a pokusí se navrhnout opatření tak, aby si děti mohly tábory užít a zároveň pro ně provozovatelé vytvořili takové podmínky, aby se riziko přenosu viru na táborech minimalizovalo.

Konečné stanovisko Vlády ČR o konání táborů respektive zotavovacích akcí by mělo být zřejmé v polovině května.

Sociologický průzkum ČRDM – Hodnoty mládeže

Členské spolky ČRDM včetně SH ČMS byly požádány o spolupráci na Projektu Hodnoty mládeže. Jedná se o mezinárodní projekt, který ČRDM realizuje se Slovenskou republikou. Respondenty projektu jsou mladí lidé ve věku 15 – 29 let. Vzorek respondentů bude vybrán anonymně. Za přímé pomoci členů ÚORM budou mladí členové SH ČMS požádáni o vyplnění dotazníku.

  1. Němečková: Velmi děkuji všem členům ÚORM, za kladný přístup a rovněž předem vyjadřuji poděkování všem osloveným, kteří budou ochotni se zapojit.

 

Projekt SPOLEČNÍK

ÚORM na dobu nouzového stavu připravila pro mladé hasiče i široku veřejnost projekt Společník, který běží od 20.3.2020. Každý den je na dh.cz a facebooku SH ČMS zveřejněna jedna aktivita, kterou mohou děti plnit. V poslední době nám byly doručeny kladné reakce na projekt i ze strany sociálních služeb, např. domů seniorů, kde část volného času vyplňují klientům zařízení zejména naše tvůrčí aktivity. Děkujeme a těší nás to. Společník má sloužit všem a každému.  

Děkujeme všem vedoucím i mladým hasičům, kteří se aktivně zapojili do tohoto projektu, děkujeme veřejnosti, že nám posíláte své nápady, děkujeme Armádě ČR, FTK UP v Olomouci, HZS Středočeského kraje, dorostencům a dorostenkám z reprezentace dorostu v požárním sportu, zkrátka všem, kdo jakkoliv přispěli. Předpoklad trvání projektu je min. 50 dnů. 

  1. Němečková: Děkuji tiskové mluvčí Ireně Špačkové, Ondrovi Vojtovi a Ondrovi Bobrovskému za pomoc a aktivní přístup při realizaci tohoto.

KAŽDÝ SÁM – PŘESTO SPOLU!

Příprava dokumentů

Rada projednala dopracování dokumentů Statut rozhodčích soutěží mládeže a Rámcová doporučení k organizování akcí TFA MH

Aktuálně platná opatření vlády x činnost kolektivů MH a sportovních oddílů SDH

Souhrn aktuálně platných opatření k 24.4.2020:

  • Pohyb venku je možný v deseti lidech. Je umožněno sportování na veřejných prostranstvích a venkovních sportovištích v počtu max. 10 osob za dodržení ochrany úst, nosu, sportoviště oddělené stěnou nebo plotem nebo dodržování odstupu skupiny min. 2 metry od jiných osob. Zajištění desinfekce rukou.
  • Nelze využívat vnitřní prostory sportovišť s výjimkou WC za dodržení zvýšených hygienických opatření zejména pravidelné desinfekce sociálního zařízení, rukou.
  • Od 25.5.2020 se předpokládá uvolnění kulturních, společenských, sportovních i zotavovacích akcí pro děti do 15 let (počet osob na akcích zatím není specifikován).

Celé znění platných opatření najdete na www.dh.cz a facebooku SH ČMS. Sledujete prosím aktuální změny.

Různé

Radě byl předložen námět Karla Čermáka z SDH Bozkov. Rada se k návrhu vyjádří na dalším jednání.

Poděkování: Děkuji všem zúčastněným čelenům ÚORM za ukázněný a konstruktivní přístup k videokonferenci, která byla historicky první, při jednáních naší rady. Děkuji, byly jste skvělí.

Jménem ÚORM děkuji všem členům SDH, vedoucím i mladým hasičů za váš aktivní přístup k pomoci veřejnosti, vašim obcím a městům respektive občanům v této nelehké době. Přejeme vám především noho zdraví a věříme, že se všichni co nejdříve setkáme na akcích, které máme rádi. Monika Němečková, náměstkyně starosty SH ČMS

Zapsala M. Němečková

Další mimořádná jednání ÚORM formou videokonference budou probíhat pravidelně cca 1x za 10 dnů nebo dle aktuální potřeby, až do doby možnosti řádného jednání ÚORM.