KE STAŽENÍ

Pracovní verze OZ MČR hry Plamen a dorostu v PS

Rada byla seznámena s aktuální situací v ČR, ohledně zákazu konání hromadných akcí.

Přípravy MČR budou pokračovat a přizpůsobí se vývoji situace, v současné chvíli probíhá příprava s vynaložením minimálních nákladů.

Andrea Dopitová a Milena Sobotková podaly informace o aktuálním stavu příprav MČR v Jihlavě i Zábřehu.

Rada projednala návrh OZ obou mistrovství.

 

Vyhodnocení školení rozhodčích soutěží mládeže I. stupně

D. Vilímková a J. Vlášek zhodnotili školení rozhodčích I. stupně. Školení proběhlo bez komplikací.

Školení se zúčastnilo 24 stávajících rozhodčích I. stupně (100% úspěšnost) a 25 nových uchazečů o tuto kvalifikaci (84% úspěšnost).

Rada se dále zabývala lektorským týmem na příští rok. Členové rady na dalším jednání předloží návrhy na složení lektorského týmu.

 

Letní školy instruktorů

Ze strany některých OSH a SDH byli vzneseny připomínky k systému přihlašování na LŠI (rychlé naplnění kapacity). Rada bude hledat vhodné řešení ve spolupráci s organizátory letních škol.

 

Celostátní aktiv vedoucích OORM a KORM

Školení hospodářů na úseku mládeže

Rada rozhodla, s ohledem na zákaz konání hromadných akcí, o zrušení obou akcí.

 

Vyhodnocení školení HVT a příprava školení ZZA

Rada vyhodnotila školení pro HVT, školení proběhlo hladce, celkem se zúčastnilo 22 uchazečů, všichni úspěšně splnili zkoušky.

Opakovaně se stává, že přihlášení účastníci se bez omluvy nedostaví. V dalších letech se bude úhrada kurzu provádět bezhotovostně předem, stejně, jako to bylo zavedeno u kurzu ZZA.

Konání školení ZZA bude operativně řešeno, dle vývoje situace. Aktuálně je přihlášených 28 zájemců.

 

Pracovní verze Metodického pokynu k čerpání dotace z MŠMT

Dosud nemáme rozhodnutí o přidělení dotace, rozdělení bude provedeno dle požadavků, zaslaných jednotlivými OSH a KSH a dle rozpočtu schváleného MŠMT.

 

Různé

Rada schválila předložený návrh Podmínek kvalifikace družstev mladých hasičů na XXIII. Mezinárodní soutěž MH v disciplínách CTIF, který koresponduje se závěry jednání ČNV CTIF.

 

Zapsal J. Orgoník

Další jednání ÚORM proběhne dne 14. – 15. 5. 2020 v Zábřehu.