KE STAŽENÍ

Celorepublikové setkání vedoucích OORM a KORM

ÚORM projednala pozvánku a program celorepublikového setkání vedoucích OORM a KORM.

V rámci diskuse o programu zaznělo několik podnětů k centrální evidenci členů, zejména požadavek na doplnění registračních listů kolektivu MH a sportovního oddílu přímo do evidence a dále úprava portálu prihlasky.dh.cz tak, aby se vkládalo registrační číslo člena, podle kterého by proběhlo jednoznačné označení sportovce v evidenci.

 

Školení hospodářů na úseku mládeže

Rada projednala pozvánku na školení hospodářů včetně programu.

 

Pracovní verze OZ postupových soutěží mladých hasičů

ÚORM se zabývala dokumentem: Doporučené OZ postupových soutěží MH, včetně termínové listiny krajských kol.

Dále vyslechla informace o stavu příprav jednotlivých MČR (Hra Plamen, dorost).

 

Vyhodnocení Projektu SH ČMS

Rada schválila závěrečnou zprávu o věcném plnění projektu „Mladí hasiči 2019“.

Při vyúčtování z nižších článků nebyly žádné zásadní nedostatky. Vyúčtování dotací na MTZ SDH a volnočasové aktivity prostřednictvím KSH se osvědčilo, proběhlo bez problémů a rada děkuje zaměstnancům KSH za spolupráci.

 

Školení HVT a ZZA

Rada projednala organizační zabezpečení plánovaných školení Hlavních vedoucích táborů a Zdravotníků zotavovacích akcí.

 

Návrh na realizaci LŠI

Rada vzala na vědomí informaci o vyhlášení Letních škol instruktorů a stavu naplnění obou letních škol. O letní školy je opět velký zájem, obě školy byly naplněny během několika dní.

 

Vyhlášení ČHP 2020

Rada schválila organizační zabezpečení Českého halového poháru 2020.

 

Různé

Rada byla informována o jednání Českého národního výboru CTIF. Ten SH ČMS pověřil pořádáním kvalifikace na XXIII. Mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF, která proběhne v roce 2021 ve Slovinském Celje a stanovil podmínky pro postup družstev na tuto mezinárodní soutěž.

ČNV CTIF rovněž schválil „Etický kodex reprezentanta“ s jehož zněním byla rada seznámena. 

V termínu 20. – 24. 5. Proběhne sympozium dětí a mládeže CTIF. SH ČMS by mělo vyslat 3 zástupce ve věkovém rozmezí 15-18 let. Členové ÚORM na dalším jednání podají návrhy na účastníky sympozia.

 

Zapsal J. Orgoník

Další jednání ÚORM proběhne dne 12. – 13. 3. 2020 v Jihlavě.