KE STAŽENÍ 

Zápis z jednání Přibyslav – 5. 4. 2019

1) Zahájení – Josef Bidmon

2) Zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2018 – Josef Bidmon

3) Zdravice starosty SH ČMS Jana Slámečky

4) Státní dotace 2019

 • z MŠMT na Projekt Mladí hasiči 2019 - volnočasové aktivity, tábory, podpora činnosti OORM a KORM (provoz, mzdy), vzdělávání, MTZ, táborové základny, provoz úseku mládeže Kanceláře SH ČMS bylo přiděleno 22 mil.
  • v žádném případě se tento dotační program netýká sportovní činnosti sportovních oddílů MH, nutné čerpat z Náš klub
  • vyúčtování
   • přes Kancelář SH ČMS - provozní náklady OSH, KSH, tábory
   • přes KSH - volnočasové aktivity, MTZ SDH, vzdělávání
 • tábory
  • zimní – 80 Kč na osobu a den, rovnou vyúčtování do 30.5.2019
  • letní – včas podat žádost, do 15.5.2019, formulář žádosti na www.dh.cz
 • Můj klub 2019
  • Přímý vztah MŠMT a SDH, rozhodnutí obdrží přímo konkrétní SDH

5) Celostátní projekty

nové: Ukliďme Česko, účastní se mnoho SDH

stále běží:

a) 72 hodin - 72hodin.cz - 10. – 13. 10. 2019

b) ADHR – Anketa dobrovolní hasiči roku - adhr.cz

c) Květinový den - denprotirakovine.cz - v letošním roce - 16. 5. 2018

d) Recyklujte s hasiči - recyklujteshasici.cz

e) Popálky - popalky.cz

f) OČMU – ocmu.cz

 

6) Informační blok

a) Letní školy – Monika Němečková - pro rok 2019 je kapacita obou letních škol zcela naplněna, těší nás velký zájem mladých lidí, bohužel třetí prázdninový běh nejsme schopni realizovat zejména z personálních důvodů

b) Směrnice sportovních oddílů SDH – Monika Němečková

 • Registrační list sportovního oddílu x neslučovat s Registračním listem kolektivu mladých hasičů

 c) Směrnice činnosti s kolektivy MH – Monika Němečková

 • půjde ke schválení do následujících jednání VV (pozn. Schváleno 12.4.2019)
 • aktualizace dat v Registračním listu kolektivů MH

 d) Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení – Josef Orgoník

 • zpracováno centrálně Kanceláří SH ČMS k 31.12.2019, jak sportovci, tak subjekty (pobočné spolky), nutná každoroční aktualizace, je nezbytné v SDH každý rok aktualizovat sportovce v centrální evidenci členské základny SH ČMS a také doplnit do evidence adresy trvalého bydliště všech členů
  • aktivní sportovce – aktualizuje (zadává) sbor SÁM s pomocí IT aplikace
  • sportovec v soutěžích
   • každý rok nutné zadat znovu prostřednictvím OSH, jedná se o sportovce, kteří se zúčastnili postupových kol Hry Plamen, dorostu a dospělých (okreskových, okresních)
 1. e) Pojištění – prezentace ČRDM - Josef Orgoník
  • 2010 – 2013 – Generali
  • 2014 – 2017 – Kooperativa
  • 2018 – 2021 – Generali

 f) Uzlová štafeta – Monika Němečková

 • bude zařazeno do Směrnice hry Plamen v části Výchovné - vzdělávací
 • návrh – samostatný celostátní projekt, v počátku jako otevřená celostátní akce
 • představení akce, která se koná na jižní Moravě - Drnovice

 

g) Public Relation BLOK – Jaroslava Čečrdlová

 • informační zdroje
  • webové stránky – dh.cz, mladez.dh.cz
  • facebook – SH ČMS
  • instagram – sdruzeni_hasicu
  • youtube – SH ČMS
  • rajče – shcms
  • kalendář akcí – dh.cz
 • Česká televize 2018
  • sport v regionech a další – 23 pořadů
  • jde najít na stránkách dh.cz – vlevo – MÉDIA – ČESKÁ TELEVIZE
 • medializace
  • Česká televize + Frekvence 1
  • Deníky – ohlasy
  • Hasičské noviny – M. Brát
  • Alarm Revue
  • Zpravodaj hasičského sportu
   • dh.cz – vlevo - TISKOVINY
  • Archa
  • Monitora
 • partneři a další
  • LITOVEL
  • fanshophasickysport.cz
  • Blažek

 h) Výroční zpráva – Jaroslava Čečrdlová

  • velká – slovo starosty, zprávy rad, kompletní statistické tabulky, zprávy škol, zprávy krajských sdružení, …
  • malá – prezentační část, fotky, …

 

i) Nová společenská hra pro MH – REFLEXY – Monika Němečková

 • každý okres obdržel 18 kusů …. převzali hospodáři na jednání 5. 4., podepsán předávací protokol

 

j) Směrnice dorostu – Monika Němečková

Výsledky názorového průzkumu vedoucích mládeže:

 

A

B

C

celkem

testy - D

12

27,27 %

23

52,27 %

9

20,45 %

44

testy - J

12

27,27 %

24

54,55 %

8

18,18 %

44

ZPV

19

43,18 %

17

38,64 %

8

18,18 %

44

D

42

95,45 %

2

4,55 %

0

0 %

44

Závěr:

 • testy – zachovat v části požární sport, změnit hodnocení
 • ZPV – zachovat ve směrnici v takové formě, aby ZPV probíhal až do vyšších kol – návrh ÚORM, zapracovat do části směrnice Výchovně – vzdělávací jako samostatnou celostátní aktivitu s postupovým klíčem se zaměřením na hasičskou všestrannost a brannost
 • dvojboj – zachovat v části požární sport v současné podobě
 • Koncepce směrnice:

Výchovně – vzdělávací část: – 3 oblasti

 • příprava mladých lidí do JSDHO, odznak Hasič JUNIOR
 • RESCUE campy
 • Závod Hasičské všestrannosti a brannosti (postupová kola, tři kategorie – dorostenci, dorostenky, smíšené hlídky)

 

7) Různé, diskuse

 • Jak se účtuje školení vedoucích?
  • odpověď: platí pravidlo – osoba a den 350 Kč
 • Pozvánka: 17. ročník Vendulky Fránové - 11. 5. 2019
 • Monika Němečková
  • velké poděkování všem organizátorům ČHP, všem organizátorům ČP i všem organizátorům kvalifikačních závodů ve věžích a zejména všem vedoucím a instruktorům za jejich práci
  • rozdělení MČR 2019
   • rozdělení na 2 termíny a 2 místa

8) Závěr – Josef Bidmon