KE STAŽENÍ

Z jednání ÚORM konaného dne 17. 1. 2019 v Praze

V úvodu jednání se členům rady představil nově zvolený starosta SH ČMS Jan Slámečka.

Celorepublikové setkání vedoucích OORM a KORM

Rada se zabývala přípravou celorepublikové porady, projednala program a jednotlivé body jednání.

Rada v této souvislosti projednala otázky pro vedoucí dorostu respektive vedoucí OORM, které se týkají plánované úpravy Směrnice činnosti dorostu SH ČMS – názorový průzkum.

Školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS

Rada projednala zabezpečení školení hospodářů. Součástí školení bude opět i informační blok obecných informací pro zaměstnance okresních a krajských kanceláří.

V rámci projednávání bodu byl vznesen návrh na pořádání podrobných školení pro účetní OSH (zaměření na konkrétní účetní případy a jejich správné zaúčtování), nejlépe v rámci jednotlivých KSH nebo několik KSH dohromady. Návrh bude předložen na poradě se starosty KSH.

Pracovní verze OZ postupových soutěží mladých hasičů

Rada projednala vzorové OZ postupových soutěží hry Plamen a soutěží dorostu. Schválený materiál bude zveřejněn na www.dh.cz a rozeslán na OSH.

Byla podána informace ke kalendáři krajských kol, v letošním roce bude doplněn o postupový klíč na jednotlivá krajská kola.

Vyhodnocení Projektu SH ČMS na rok 2018, schválení vyúčtování

Rada byla seznámena se závěrečnou zprávou vyhodnocení plnění projektu Mladí hasiči 2018, MŠMT, včetně vyúčtování. Rada schválila závěrečnou zprávu i vyúčtování.

Školení hlavních vedoucích táborů

Rada se zabývala přípravou kurzu pro Hlavní vedoucí táborů. Kurz proběhne dle plánu práce v termínu 16. – 18. března v Přibyslavi pod vedením M. Crhákové.

Návrh na realizaci LŠI

Rada ve svém plánu práce opět schválila pořádání dvou letních škol instruktorů. Ve spolupráci s organizátory letních škol bude dopracováno jejich vyhlášení. Na letní školy bude zaveden plně elektronický systém přihlášek přes webový formulář, s přímým zobrazením o počtu aktuálně přihlášených zájemců.

Vyhlášení ČHP 2019

Rada projednala konečné znění vyhlášení Českého halového poháru v běhu na 60 m s překážkami. Byl projednán návrh na zavedení pravidla, že v celkovém hodnocení budou zvýhodněni závodníci, kteří absolvují minimálně 3 závody. Tento návrh rada nepodpořila.

Rada byla informována o plánovaném společném jednání Vedení SH ČMS s vedením DPO SR v Galantě, kde by měl být opět projednán záměr uspořádání Československého poháru v běhu na 60 m s překážkami.

Různé

Rada projednala návrh novelizace Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů. Písemně předložený materiál rada s drobnými úpravami schválila k předložení VV SH ČMS.

Rada se zabývala aktualizací zkušebního programu pro vedoucí mládeže.

D. Vilímková předložila radě novelizaci Statutu rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS. Na příští jednání bude předložen finální písemný materiál.

Radě byl předložen námět k pořádání otevřeného MČR v uzlové štafetě.  Rada námět vítá a dopracuje ho na dalších jednáních tak, aby první ročník mohl proběhnout nejdříve v roce 2020.

A. Dopitová informovala o zahájení letošního ročníku Junior univerzity.

M. Svoboda informoval o halové soutěži štafet.

P. Máslo podal informace o možnostech trénování ve sportovní hale v Jablonci nad Nisou pro Liberecký kraj.

Rada schválila vyhlášení Kurzů sportovní přípravy dorostu SH ČMS na rok 2019.

 

Zapsal J. Orgoník

Další jednání ÚORM proběhne dne 14. 3. 2019 v Praze.