KE STAŽENÍ

Plán činnosti ÚORM SH ČMS na rok 2019

Stálá osnova jednání ÚORM:

Zahájení

Kontrola plnění úkolů

Plánované body jednání

Aktuální informace z úseku mládeže

Informace členů ÚORM ze svých oblastí

Informace z jednání pracovní skupiny

Různé

 

1. řádné jednání – 17. ledna 2019, Praha

viz. bod 3

Celorepublikové setkání vedoucích OORM a KORM

Školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS

Pracovní verze OZ postupových soutěží mladých hasičů
/doporučené OZ krajských kol, termíny, úpravy/

Vyhodnocení Projektu SH ČMS na rok 2018, schválení vyúčtování

Školení hlavních vedoucích táborů

Návrh na realizaci LŠI

Vyhlášení ČHP 2019

 

9.–10. února – Školení Rozhodčích soutěží mládeže KS I. – Přibyslav

 

2. řádné jednání – 14. března 2019, Praha

viz. bod 3

Vyhodnocení školení rozhodčích soutěží mládeže I. stupně

OZ – LŠI

OZ – Celostátní aktiv vedoucích OORM a KORM

OZ – školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS

Vyhodnocení školení hlavních vedoucích táborů

Pracovní verze Metodického pokynu k čerpání dotace z MŠMT, rozdělení, možnosti čerpání a vyúčtování

Pracovní verze OZ MČR hry Plamen a OZ MČR dorostu v PS

Přehled krajských kol

 

8.–10. března – kurz HVT – Přibyslav

9. března – I. kolo ČHP – Ostrava

23.–24. března – II. kolo ČHP – Jablonecká hala mladých hasičů – Jablonec nad Nisou

5. dubna – školení hospodářů – Přibyslav

5. dubna – celostátní aktiv vedoucích OORM a KORM – Přibyslav

6. dubna – Jablonecká hala dorostu – Jablonec nad Nisou

 

3. řádné jednání – 16. května 2019, místo konání MČR – Vlašim

viz. bod 3

Vyhodnocení celostátní porady vedoucích OORM a KORM, rozpracování námětů

Zahraniční spolupráce

OZ – MČR hry Plamen a MČR dorostu v PS

 

4. řádné jednání – 6. června 2019, místo konání MČR – Svitavy

viz. bod 3

MČR hry Plamen a dorostu v PS

Testové otázky a témata zdravovědy pro ZPV dorostu na ročník 2019/2020

Zveřejnění přehledu Táborů SH ČMS – rozpis kontrol letní táborové činnosti

OZ – školení garantů vzdělávání

OZ – školení vedoucích mládeže I. stupně

Zahraniční spolupráce

červen – Krajská kola hry Plamen a dorostu

13. června – TFA mladého hasiče – Dubno

29. června – 1. července – MČR hry Plamen – Vlašim

5.–7. července – MČR dorostu v PS – Svitavy

14.– 21. července – XXII. mezinárodní soutěž MH CTIF – Martigny (Švýcarsko)

27. července – 10. srpna – LŠI – Malé Svatoňovice

27. července – 10. srpna – LŠI – Jánské Koupele

30. srpna – MČR dorostu ve výstupu na věž – Ústí nad Labem

8.–15. září – Mistrovství světa v PS (muži, ženy, dorost) – Saratov (Rusko)

červenec – srpen

- Letní tábory MH a hasičského dorostu

- Zahraniční výjezdy MH a hasičského dorostu

 

5. řádné jednání – 10. října 2019, Praha

viz. bod 3

Vyhodnocení průběhu MČR hry Plamen a dorostu v PS

Informace o průběhu LT a LŠI

Pracovní verze Projektu SH ČMS na rok 2019, schválení

OZ – školení garantů vzdělávání

OZ – školení vedoucích mládeže I. stupně

Příprava plánu práce ÚORM na rok 2019

 

10.–13. října – 72 hodin

26.–28. řijna – Školení Garantů – Přibyslav

2.–3. listopadu – III. kolo ČHP – Memoriál M. Habadové – Praha

16.–17. listopadu – Školení Vedoucích mládeže KS I. – Přibyslav

23. listopadu – IV. kolo ČHP – Ostravsko-beskydské šedesátky – Ostrava

 

6. řádné jednání – 28. listopad 2019, Praha (29. 11. – Přibyslav)

viz. bod 3

Příprava plánu práce ÚORM na rok 2020

Příprava vyhlášení ČHP na rok 2020

OZ – školení rozhodčích soutěží mládeže I. stupně

Vyhodnocení školení vedoucích mládeže I. stupně a garantů vzdělávání

Vyhodnocení dotací z MŠMT, vyúčtování

Vyhodnocení uplynulého roku