KE STAŽENÍ

Z jednání ÚORM konaného dne 7. 6. 2018 v Praze

MČR hry Plamen a dorostu v PS

Členové rady obdrželi organizační zabezpečení a další podklady pro družstva a jednotlivce, kteří postoupí na MČR.

Rada projednala termíny příštího MČR hry Plamen a dorostu v PS:

  • MČR hry Plamen – Vlašim – 28. – 30. 6. 2019 nebo 29. 6. – 1. 7. 2019
  • MČR dorostu v PS – Pardubický kraj – 5. – 7. 7. 2019

 

Testové otázky a témata zdravovědy pro ZPV dorostu na ročník 2018/2019

Radě byl předložen návrh testových otázek a témat zdravovědy pro ZPV v kategorii dorostu pro ročník 2018/2019. Připomínky lze zasílat do 15. 8. 2018

 

Zveřejnění přehledu táborů SH ČMS – rozpis kontrol letní táborové činnosti

Radě byl předložen seznam letních táborů, které na základě došlých žádostí žádají o dotaci z MŠMT.

Na základě nahlášeného počtu účastníků a dnů byla stanovena dotační částka pro letní tábory SH ČMS v letošním roce 31 Kč / osoba 6-18 let / den.

Byla rozdělena kontrolní činnost na letních táborech 2018.

 

OZ – školení garantů vzdělávání

 

OZ školení vedoucích mládeže I. stupně

Rada projednala zabezpečení uvedených kurzů.

 

Zahraniční spolupráce

Rada projednala zájem jednotlivých SDH o soutěže, na které jsme obdrželi pozvání, a schválila zahraniční výjezdy.

 

Různé

Rada projednala situaci na jednom z okresních kol hry Plamen, kdy došlo k chybnému vyhodnocení celoroční činnosti.

V této souvislosti bylo opět připomenuto, že rozhodčí by měl ve sporných případech rozhodovat ve prospěch družstva/sportu.

Byl vznesen námět, pozvat na školení rozhodčích externího odborníka z jiného sportovního odvětví na téma „etika rozhodčího“.

Rada projednala zabezpečení kvalifikační soutěže na XXII. Mezinárodní soutěž MH v disciplínách CTIF.

Rada pokračovala v diskusi nad podobou nové Směrnice pro celoroční činnost dorostu. Zejména se diskutovalo o podobě disciplín ZPV a Test z PO.

 

Zapsal J. Orgoník

Další jednání ÚORM proběhne dne 11. 10. 2018 v Praze.