Plán činnosti ÚORM SH ČMS na rok 2018

 KE STAŽENÍ

Stálá osnova jednání ÚORM:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů
 3. Plánované body jednání
 4. Aktuální informace z úseku mládeže
 5. Informace členů ÚORM ze svých oblastí
 6. Informace z jednání pracovní skupiny
 7. Různé
 1. – 14. ledna – Školení Rozhodčích soutěží mládeže KS I. – Přibyslav
 1. řádné jednání – 18. ledna 2018, Praha

viz. bod 3

 • Celorepublikové setkání vedoucích OORM a KORM
 • Školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS
 • Pracovní verze OZ postupových soutěží mladých hasičů
  /doporučené OZ krajských kol, termíny, úpravy/
 • Vyhodnocení Projektu SH ČMS na rok 2017, schválení vyúčtování
 • Školení hlavních vedoucích táborů
 • Návrh na realizaci LŠI
 • Návrh na realizaci porady lektorů
 1. řádné jednání – 15. března 2018, Praha

viz. bod 3

 • OZ – LŠI
 • OZ – Celostátní aktiv vedoucích OORM a KORM
 • OZ – školení hospodářů na úseku mládeže SH ČMS
 • OZ – školení hlavních vedoucích táborů
 • Pracovní verze Metodického pokynu k čerpání dotace z MŠMT, rozdělení, možnosti čerpání a vyúčtování
 • Pracovní verze OZ MČR hry Plamen a dorostu v PS
 • Přehled krajských kol

 1. – 18. března – kurz HVT – Přibyslav

 1. března – I. kolo ČHP – Ostrava

 1. – 25. března – II. kolo ČHP – Jablonecká hala mladých hasičů – Jablonec nad Nisou

 1. dubna – školení hospodářů – Přibyslav

 1. dubna – celostátní aktiv vedoucích OORM a KORM – Přibyslav

 1. – 8. dubna – Jablonecká hala dospělí + dorost – Jablonec nad Nisou

 1. dubna – 2. května – Visegradský pohár – Ostrava

 1. řádné jednání – 10. května 2018, místo konání MČR – Plzeň

viz. bod 3

 • OZ – MČR hry Plamen a dorostu v PS
 • Vyhodnocení celostátní porady vedoucích OORM a KORM, rozpracování námětů
 • Zahraniční spolupráce

 

 1. řádné jednání – 7. června 2018, Praha

viz. bod 3

 • MČR hry Plamen a dorostu v PS
 • Testové otázky a témata zdravovědy pro ZPV dorostu na ročník 2018/2019
 • Zveřejnění přehledu Táborů SH ČMS – rozpis kontrol letní táborové činnosti
 • OZ – školení garantů vzdělávání
 • OZ – školení vedoucích mládeže I. stupně
 • Zahraniční spolupráce

červen –                          Krajská kola hry Plamen a dorostu

 1. června – TFA mladého hasiče – Dubno
 1. – 5. července – MČR hry Plamen a dorostu – Plzeň

 1. července – 4. srpna – LŠI – Malé Svatoňovice

 1. července – 11. srpna – LŠI – Jánské Koupele

 1. srpna – MČR dorostu ve výstupu na věž – Liberec

 1. – 16. září – Mistrovství světa v PS – B. Bystrica (Slovensko)

 1. – 30. září – Mistrovství světa dorostu v PS – Varna (Bulharsko)

červenec – srpen

- Letní tábory MH a hasičského dorostu

- Zahraniční výjezdy MH a hasičského dorostu

 

 


 1. řádné jednání – 11. října 2018, Praha

viz. bod 3

 • Informace o průběhu LT a LŠI
 • Pracovní verze Projektu SH ČMS na rok 2019, schválení
 • OZ – školení garantů vzdělávání
 • OZ – školení vedoucích mládeže I. stupně
 • Příprava plánu práce ÚORM na rok 2019
 • Vyhodnocení průběhu MČR hry Plamen a dorostu v PS

 1. řijna – Kvalifikace CTIF

 1. – 21. října – 72 hodin

 1. – xx. řijna – Školení Garantů – Přibyslav

 1. – 4. listopadu – Školení Vedoucích mládeže KS I. – Přibyslav

 

 1. – 11. listopadu – III. kolo ČHP – Memoriál M. Habadové – Praha

 1. listopadu – IV. kolo ČHP – Ostravsko-beskydské šedesátky – Ostrava

 

 1. řádné jednání – 30. listopad 2018, Přibyslav

viz. bod 3

 • Příprava plánu práce ÚORM na rok 2019
 • Příprava vyhlášení ČHP na rok 2019
 • Vyhodnocení školení rozhodčích soutěží mládeže I. stupně a garantů vzdělávání
 • Vyhodnocení dotací z MŠMT, vyúčtování
 • Vyhodnocení uplynulého roku