Záznam z jednání ÚORM ze dne 16. února:

ZÁZNAM KE STAŽENÍ