Záznam z jednání ÚORM ze dne 17. března 2022:

ZÁZNAM KE STAŽENÍ