V pátek 28. února 2020 se do Přibyslavi sjelo 22 odvážlivců. Celkem 10 žen a 12 mužů zde prošlo školením pro hlavní vedoucí táborů.

V pátek dopoledne a část odpoledne byly pro všechny asi nejtěžší, ale hlavně nejdůležitější. Neznalost zákonů neomlouvá, a tak na naše budoucí hlavní vedoucí čekaly zákony a vyhlášky pod vedením Ondry Knotka. Odpoledními tématy byly ještě pracovníci tábora, organizační příprava tábora, dokumentace pod vedením Petra Kostrůnka a Martiny Crhákové. Na večer bylo zařazeno odpočinkové téma a na táborníky čekaly hry, a že bylo co hrát.

Část sobotního dopoledne bylo v duchu pedagogiky a psychologie pod vedením Martiny Crhákové. Druhým tématem pro dopoledne bylo stanovení výchovně vzdělávacího cíle a environmentální výchova pod taktovkou Markéty Tischlerové. Prvním odpoledním tématem byla drogová problematika s lektorem Standou Opltem. Zbytek odpoledne a část večera patřila zásadám poskytování první pomoci pod vedením Standy Oplta, nejdříve teoreticky a poté prakticky. Po 16 hodině se účastníci museli rozdělit na dvě skupiny. Jedna skupina měla praktickou zdravovědu a druhá skupina dílničky s Julií Burdychovou. V praktické části zdravovědy si všichni mohli vyzkoušet, jaké to je poskytnout někomu pomoc, ať v případě na táborech běžné, až po to, co dělat s člověkem v bezvědomí. Na dílničkách si vyrobili zajímavé věci např. z papíru a mohli si prohlédnout hromadu pěkných dárečků, které mohu s dětmi na táborech vyrobit. Po večeři se skupiny (dílničky, zdravověda) otočily.

Nedělní dopoledne bylo v duchu hospodaření - jak správně účtovat, co koupit a co ne, a bezpečnosti s Danou Vilímkovou. Na závěr kurzu na naše táborníky čekalo to, z čeho řada z nich měla veliký strach (test, ústní a praktická zkouška). Test o 80 otázkách pro většinu z nich nebyl ale žádný problém.

Celý kurz byl spíše o výměně zkušeností, protože řada z účastníků nebyli žádní nováčci v tomto oboru, ale mají za sebou již řadu táborů v jakékoliv funkci.

Osvědčením to nekončí, ale začíná. Teď je před nimi jen tvrdá práce, a tak jim přejme, ať všechny jejich tábory dopadnou dobře a bez problémů. Ať se vždy vrátí všichni v pořádku domů a nesnáze se jim vyhýbají.