Ve dnech 27. 7 až 10. 8. se uskutečnily dvě Letní školy instruktorů (LŠI) a to na tradičních místech - v Malých Svatoňovicích a v Jánských Koupelích.

Jaký je program také Letní školy? 

Obsahová náplň LŠI zahrnuje několik oblastí. Vzdělávací část je průpravou na práci instruktora. Klasické přednášky a semináře se věnují tématům z pedagogiky, psychologie, bezpečnosti při činnostech s dětmi, předpisů SH ČMS, zdravovědy a chybět samozřejmě nemohou Směrnice hry Plamen a celoroční činnosti dorostu. Vedle toho jsou zapojeny také netradiční způsoby výuky zejména praktická výuka. A tak si lišáci (účastníci LŠI) přímo zkoušejí práci s dětmi, účastníky paralelně probíhající letního tábora. Realizují pro ně rozmanité programy v lese, na hřišti i v klubovně. Soutěže jednotlivců a družstev rozvíjejících rychlost, obratnost, motorické a smyslové schopnosti dětí slouží zároveň jako inspirace pro práci s mladými hasiči.

Pak je tu sportovní část zaměřená na hasičskou oblast, na nácvik jednotlivých disciplín hry Plamen a soutěží dorostu. Opomenuty nejsou ani kolektivní hry či individuální závody. Kromě samotného pohybu to frekventantům opět přináší celou škálu námětů pro sportovní činnost s dětmi. Velmi atraktivní je zařazení tzv. polních dnů, kdy všichni účastníci vyrazí společně do přírody. Zpravidla tři dny a dvě noci musí frekventanti prokázat své schopnosti při pobytu v přírodě. Přečkají tak  noc v provizorních přístřešcích, které si sami vybudují a postarat se musí rovněž o přípravu stravy na ohni. Krom toho je pobyt v lese doplněn o hry a plnění specializací mladých hasičů.  Zábavné jsou netradiční tematické rozcvičky − cvičí se ve stylu baletu, jógy, aerobiku, spartakiády, diska, zumby, ale třeba i ve vojenském režimu. Lišáci se učí nejen základům táboření, kolektivní spolupráci, ale také musí zjistit, jaké to je, jednat v extrémní či nečekané situaci.

Obsahová náplň Letní školy neopomíná ani vlastní tvořivost účastníků - uzlování, tvorba vlajek, kronik, deníků, písniček, básniček či drobných výrobků z přírodních i jiných materiálů. V nabitém programu se samozřejmě objevují i aktivity mládeži tohoto věku oblíbené jako jsou zábavné taneční  nebo hudební večery, společenské hry apod. Nezapomíná ani na základní pravidla společenského chování a základy, které se velmi dobře zúročí na závěrečném „maturitním plese“.

Frekventanti na závěr absolvují písemnou část „maturity“, což je test sestávající se ze 150 otázek, a praktickou část, při níž například ve dvojicích sestavují a realizují  půlhodinový program pro zhruba dvanáctičlennou skupinku dětí z tábora. Úspěšní absolventi mohou působit jako instruktoři dětí a mládeže.

 

Fotogalerie můžete prohlíže zde: 

Malé Svatoňovice

Jánské Koupele