V prostorách LDT ve Velkých Skalinách připravila 6. – 7. 4. 2019 OORM OSH České Budějovice, za vydatné pomoci vedoucí kolektivu MH Zliv Mgr. Markéty Tischlerové, dvoudenní praktické školení pro instruktory a vedoucí kolektivů MH a dorostu společně s rozhodčími pro mládež. V pátek před konáním této akce zajistili členové SDH ze Zlivi spolu s některými členy OORM OSH Č. Budějovice dopravu překážek a nářadí včetně postavení drah. 

V sobotu ráno vše vypuklo. Přítomní se rozdělili do tří skupin a postupně obcházeli jednotlivé disciplíny: ŠPD, štafetu 4x60 metrů, štafetu CTIF a ZPV, kde přednášející vše k disciplíně vysvětlili a přítomní si je pak prakticky vyzkoušeli. V sobotu pak ještě probíhaly teoretické přednášky z oblasti První pomoci, komunikace, pedagogiky a psychologie. V neděli se prováděl PÚ spolu s disciplínami pro kategorii dorostu a pokračovaly teoretické přednášky z oblasti dotací a administrativy potřebné pro kolektivy MH.

Před závěrem školení účastníci psali testy na získání nebo obnovu instruktorů či vedoucích kolektivů MH nebo rozhodčích pro dorost a mládež. Školení se zúčastnilo 105 osob, proto bychom ho, pro velký zájem, rádi zopakovali a ještě rozšířili i v příštím roce.