Slavnostním vyřazením byl v pátek 10. srpna o půlnoci symbolicky ukončen 26. ročník Letní školy instruktorů v Jánských Koupelích.  Během dvou týdnů zde členové SH ČMS ve věku 15 až 18 let absolvovali řadu teoretických a hlavně praktických přednášek, během nichž získávali informace, poznatky a inspiraci pro činnost instruktorů a vedoucích mladých hasičů. Přednášky se mj., věnovaly tématům pedagogiky a psychologie, bezpečnosti při činnostech s dětmi, předpisům SH ČMS, zdravovědě a chybět samozřejmě nemohly směrnice hry Plamen a celoroční činnosti dorostu a praktické představení jednotlivých disciplín.

Velký prostor byl věnován rovněž nejrůznějším hrám, které mohou zpestřit program schůzek a tréninků. Náročný program zahrnoval i přípravu a realizaci několika aktivit pro děti z mezinárodního tábora, který se konal na stejném místě. Lišáci (účastníci LŠ) si tak přímo vyzkoušeli práci s dětmi, když pro ně realizovali mafiánskou otázkovou dráhu, dopoledne plné her a dílničky, v nichž děti společně s dětmi vyráběli kravaty, motýlky, čelenky a další doplňky na večerní mafiánský ples.  Program byl navíc proložen soutěžemi jednotlivců a družstev, což byly jednoduché disciplíny rozvíjející rychlost, obratnost, motorické a smyslové schopnosti účastníků a které sloužili zároveň jako inspirace pro doplnění činnosti s mladými hasiči.

Nedílnou součástí Letní školy jsou i tzv. polní dny, kdy všichni účastníci vyrazí společně do přírody. Tam pak přečkají noc v provizorních přístřešcích, které si sami vybudují a postarat se musí rovněž o přípravu stravy na ohni. Krom toho je pobyt v lese doplněn o hry a plnění specializací mladých hasičů. Novinkou pak byly netradiční tematické rozcvičky, které zpříjemnily každodenní ranní vstávání. Cvičilo se ve stylu baletu, jógy, aerobiku, spartakiády, diska, zumby, ale třeba i ve tvrdém vojenském režimu.

V závěru Letní školy všichni frekventanti absolvovali písemnou část „maturity“, což je test sestávající se ze 150 otázek a jehož úspěšné napsání je podmínkou pro získání či obnovení kvalifikace vedoucího III. stupně. Účastníky, kteří úspěšně napsali test a svou kvalifikací, věkem a umístěním v soutěži jednotlivců splňovali podmínky pro udělení II. stupně vedoucího mládeže, čekala ještě praktická část, kdy měli ve dvojicích sestavit a realizovat půlhodinový program pro zhruba dvanáctičlennou skupinku dětí z tábora. Všichni se na závěrečné zkoušky připravili svědomitě a kvalifikaci tak získalo, obnovilo, nebo si zvýšilo celkem 40 vedoucích.

Úplným závěrem je pak maturitní ples, během něhož se předávají pamětní kotiliony, frekventanti předvádějí naučené tance, jejichž výuka je rovněž součástí školy, a o půlnoci přichází na řadu slavnostní vyřazení. Během něj noví vedoucí skládají slib a následně všichni vytvářejí svíčkovou cestu, skrz kterou je odnášena vlajka, což je symbolické zakončení každého ročníku.

Chtěl bych tedy poblahopřát všem absolventům ke zvládnutí Letní školy a popřát jim mnoho radosti z práce s mladými hasiči a rovněž poděkovat všem vedoucím a štábu za bezproblémové zvládnutí náročné akce.

Ivo Adámek