V termínu 21. 7. – 4. 8. proběhl již 18. ročník Letní školy instruktorů, který se poněkolikáté konal v Malých Svatoňovicích. Účastníci ve věku 15-18 let zde každoročně usilují o získání kvalifikace vedoucího III., případně II. stupně.

V průběhu čtrnácti dnů se účastníci pod vedením několika kvalifikovaných lektorů seznámili mimo jiné i se základy zdravovědy, hasičským minimem, právními předpisy, šifrováním, bezpečností práce, či pedagogikou a psychologií. Probíraly se například i Stanovy našeho Sdružení či historie požární ochrany.

Absolventi Letní školy se ve velkém množství případů skutečně v budoucnu věnují práci s mládeží. Není proto divu, že předmětem několika přednášek byl i výklad ze Směrnice hry Plamen a následně i plnění jejich disciplín.

Tři dny z Letní školy jsou zasvěceny pobytu v přírodě, tzv. polním dnům. I letos, navzdory vedrům, účastníci vyšli na nedalekou Paseku u Jestřebí boudy, kde se mnohým praktickým věcem přiučili.

V rámci LŠI se klade důraz nejen na teoretickou, ale i soutěžní část. „Lišáci“ tak plnili celou řadu disciplín, které prověřily jejich vědomosti, fyzickou zdatnost, rychlost či obratnost. To vše absolvovali i jako jednotlivci, i v rámci družstev, ve kterých spolu po celou dobu svého pobytu spolupracovali. Umístění v jednotlivých disciplínách se sčítalo, čímž vznikaly celkové výsledky jednotlivců i družstev.

Ke konci Letní školy čekal účastníky závěrečný („maturitní“) test, jehož zdárné splnění je základním předpokladem pro zisk osvědčení instruktora. V letošním roce si tak nakonec z Malých Svatoňovic odvezlo osvědčení celkem třicet absolventů.

Součástí závěrečného večera byl tradiční „ples“, po němž proběhlo slavnostní dekorování účastníků Letní školy. Pomyslnou třešničkou na dortu se stal půlnoční nástup na náměstí, kde proběhl slib instruktora dětí.

Ondřej Vojta