V sobotu 4. 11. 2017 se do Přibyslavi sjelo 21 odvážlivců z řad vedoucích, kteří přijeli obhájit nebo získat kvalifikaci Vedoucí I. stupeň.

V sobotu dopoledne na ně čekal nejdříve informační blok aneb „co nového“ pod vedením Martiny Crhákové a poté nápadník různých aktivit. Odpolední blok byl věnován ICT problematice – nové webové stránky, programy pro zpracování výsledků a testování vedoucích a rozhodčích pod vedením Milana Hoffmanna nebo evidence, elektronické přihlášky, mobilní aplikace pod vedením Vlasty Nevařila či e-learing a program pro odborky a specializace. V podvečer se pak šifrovalo nebo poznávali stopy, stromy a tak dále. Večer se pak nesl v duchu hesla „Kdo si hraje, ten nezlobí“ a všichni jsme se naučili několik nových her.

Nedělní dopoledne bylo nazvané Školení vedoucích jinak a při práci ve dvojicích si všichni vyzkoušeli své znalosti z různých oborů – např. psychologie a pedagogika, historie hasičského mládí, odborky, stanovy a směrnice, stejnokrojový předpis, stopy, stromy, listy, ohniště, signalizace, šifrování a další.

Na závěr kurzu na naše vedoucí čekalo to, z čeho řada z nich měla veliký strach – test a ústní zkouška. Test o 100 otázkách pro většinu z nich nebyl ale žádný problém a ústní zkouška už byla hračka.

Přejme jim tedy, ať je jich práce vždy bezproblémová, nesnáze se jim vyhýbají a práce s dětmi je dlouho baví.

Martina Crháková

Vzděláváme: Projekt Mladí hasiči 2017!