Po návratu z polních dnů se do obvyklého tempa opět dostali všichni "lišáci", tedy studenti Letní školy instruktorů pod SH ČMS konané v Malých Svatoňovicích. Úterní den strávili výukou pedagogiky a psychologie, avšak trochu jinak. Výuka se odehrávala v tělocvičně, kde si všichni sedli do jednoho kruhu, aby byl při vzájemné diskuzi každý každému roven - i s vyučujícím. Celá výuka byla protkaná mnoha testy i kolektivními aktivitami, aby každý pochopil, co může týmu dát a jak se v kolektivu správně chovat. Na závěr výuky každé družstvo vyzkoušelo tři hry, na nichž měl každý pozorovat, jaký je její smysl, co mu hra dala a proč ji s dětmi vůbec hrát. Večer pak všichni absolvovali výuku požárního útoku. Středeční ráno začlo populární běhací hrou "vracečka", kde závodníci podle mapy areálu hledají stanoviště, na nich obkreslí daný symbol a vrací se ke startu na kontrolu. Odtud pak vybíhají na další stanoviště. Mezi nejlepší závodníky patřili bohužel jako každý rok vedoucí, což vypovídá o kondici studentů. Po vracečce proběhla ještě teoretická výuka stanov SH ČMS a stejnokrojový předpis. Odpoledne proběhlo na hřišti, lišáci měli připravené soutěže pro děti letního tábora, tzv. táborovou olympiádu a na závěr odpoledne pro všechny zúčastněné místní dobrovolní hasiči připravili pěnu. Večer proběhl v malosvatoňovickém divadle, kde se konal první ročník soutěže "Náš tábor má známý hlas". Každý ze sedmi vedoucích letního tábora si připravil na námět dětí svou píseň včetně choreografie se svou dětskou družinkou a studenti letní školy včetně členů štábu zažili nezapomenutelná hudební vystoupení, pláč, smích a velké emoce. 

Zájmové a neformální vzdělávání - projekt Mladí hasiči 2017