O víkendu 2. - 3. 9. 2023 pořádala okresní ORM ve spolupráci s OSH Plzeň-sever školení vedoucích a instruktorů v kulturním domě na Horní Bělé.
Proškolit se přijelo celkem 60 nadšenců pracujících s mládeží, kteří měli možnost nejen získat nové informace a sdílet zkušenosti s ostatními, ale i si zároveň obnovit své již dosažené kvalifikace.
Organizátoři tak navázali na již zaběhnutý systém vzdělávání, který je bez pochyb základem pro kvalitní vedení dětského kolektivu. Obsah školení byl čerpán z různých učebních materiálů a snahou bylo poutavou formou proškolit nejdůležitější oblasti potřebné pro činnost vedoucího či instruktora kolektivů mládeže SH ČMS. Velký důraz byl kladen na základy první pomoci, kterou si všichni účastníci vyzkoušeli na cvičných příkladech a vyzkoušeli si svoje reakce v praxi.

Jan Suchý

ODKAZ NA PREZENTACI ZE ŠKOLENÍ