V pátek 10. února 2023 se do Přibyslavi sjelo 31 odvážlivců. Celkem 18 žen a 13 mužů, aby zde prošlo školením pro HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBORŮ.

V pátek dopoledne a část odpoledne byly pro všechny asi nejtěžší, ale hlavně nejdůležitější. Neznalost zákonů neomlouvá, a tak na naše budoucí hlavní vedoucí čekaly zákony a vyhlášky pod vedením Ondry Knotka. Odpoledními tématy byly ještě pracovníci tábora, organizační příprava tábora, dokumentace pod vedením Martiny Crhákové. Na večer bylo zařazeno odpočinkové téma a to dílničky s Julií Burdychovou. Účastníci kurzu si vyrobili zajímavé věci a mohli si prohlédnout hromadu pěkných dárečků, které mohu s dětmi na táborech vyrobit.

Sobotní první část dopoledne bylo v duchu pedagogiky a psychologie pod vedením Martiny Crhákové. Druhá část dopoledne byla věnovaná environmentální výchově pod taktovkou Terky Tesařové. Prvním odpoledním tématem bylo poskytování první pomoci teoreticky pod vedením Jany Urbancové. Po 15 hodině se účastníci rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina měla praktickou zdravovědu s Janou Urbancovou a druhá skupina dílnu plnou nápadů s Martinou Crhákovou. V praktické části zdravovědy si všichni mohli vyzkoušet, jaké to je poskytnout někomu pomoc, ať v případě na táborech běžné, až po to, co dělat s člověkem v bezvědomí. V dílně na ně čekaly hry, šifrování a malý nápadník. Okolo 16:30 se skupiny otočily. Po večeři na všechny čekalo překvapení … možnost navštívit zámek, kterou valná většina využila.

Nedělní dopoledne bylo v duchu hospodaření - jak správně účtovat, co koupit a co ne, a bezpečnosti s Danou Vilímkovou. Na závěr kurzu na naše táborníky čekalo to, z čeho řada z nich má veliký strach (test, ústní a praktická zkouška). Letos poprvé měli šanci svůj test o 80 otázkách dělat online. Tuto šanci využilo 25 účastníků. Pro většinu z nich nebyl test ale žádný problém.

Celý kurz byl spíše o výměně zkušeností, protože řada z účastníků nejsou žádní nováčci v tomto oboru, ale mají za sebou již řadu táborů v jakékoliv funkci.

Osvědčením to nekončí, ale bude začínat. Je před nimi jen tvrdá práce, a tak jim přejme, ať všechny jejich tábory dopadnou dobře a bez problémů. Ať se vždy vrátí všichni v pořádku domů a nesnáze se jim vyhýbají.

Martina Crháková