V Hotelu Přibyslav se o víkendu 8.-10. března uskutečnil další vzdělávací kurz pro hlavní vedoucí táborů., kterého se zúčastnilo 17 adeptů (11 žen, 6 mužů). O páteční program se postarali Ondřej Knotek (zákony a vyhlášky), Petr Kostrůnek a Martina Crháková ( pracovní činnosti na táboře, dokumentace, hry). V sobotu Jana Urbancová přednášela o první pomoci, psychologii, enviromentální výchově a také předložila zásobník her a náapdů na obsahovou náplň táborů. Večer pan účastníci absolvovali s Julií Burdychovou tvořivé dílničky. V neděli Dana Vilímková hovořila o bezpečnosti práce a problematice ekonomiky táborů a pak již nastal čas zkoušek.