V Hotelu Přibyslav právě skončil kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Tento kurz je akreditovaný ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy opravňuje k vykonávání funkce zdravotníka (dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb.) na letních táborech, školních lyžařských výcvicích, školách v přírodě, teambuildingových aktivitách, na rekondičních akcích a taktéž na dalších akcích, kde je zapotřebí zdravotnického pracovníka. V březnu 23 uchazečů absolvovalo teoretický kurz a nyní praktickou část zakončenou písemnou, praktickou a ústní zkouškou.