V pátek 16. března 2018 se do Přibyslavi sjelo 20 odvážlivců. Celkem 12 žen a 8 mužů zde prošlo školením pro hlavní vedoucí táborů.

V pátek dopoledne a část odpoledne byly pro všechny asi nejtěžší, ale hlavně nejdůležitější. Neznalost zákonů neomlouvá, a tak na naše budoucí hlavní vedoucí čekaly zákony a vyhlášky pod vedením Ondry Knotka. Odpoledními tématy byly ještě pracovníci tábora, organizační příprava tábora, dokumentace pod vedením Petra Kostrůnka a Martiny Crhákové. Na večer bylo zařazeno odpočinkové téma a na táborníky čekaly hry, a že bylo co hrát.

Sobotní dopoledne bylo v duchu pedagogiky, psychologie, environmentální výchovy, drogové problematiky pod vedením Martiny Crhákové. V první části odpoledne na táborníky čekalo další důležité téma - zásady poskytování první pomoci pod vedením Jany Urbancové, nejdříve teoreticky a poté prakticky. V druhé části odpoledne se účastníci museli rozdělit na dvě skupiny. Jedna skupina měla praktickou zdravovědu a druhá skupina pak řadu dalších témat jako nápadník pod vedením Martiny Crhákové. V praktické části zdravovědy si všichni mohli vyzkoušet, jaké to je poskytnout někomu pomoc, ať v případě, že někomu teče krev z nosu, což je na táborech běžné, až po to, co dělat s člověkem v bezvědomí. Po večeři si ještě  účastníci mohli vyzkoušet pod vedením Julie Burdychové řadu výtvarných technik.

Nedělní dopoledne bylo v duchu hospodaření - jak správně účtovat, co koupit a co ne, a bezpečnosti s Danou Vilímkovou. Na závěr kurzu na naše táborníky čekalo to, z čeho řada z nich měla veliký strach. Test o 80 otázkách pro většinu z nich nebyl ale žádný problém.

Celý kurz byl spíše o výměně zkušeností, protože řada z účastníků nebyli žádní nováčci v tomto oboru, ale mají za sebou již řadu táborů v jakékoliv funkci.

Osvědčením to nekončí, ale začíná. Teď je před nimi jen tvrdá práce, a tak jim přejme, ať všechny jejich tábory dopadnou dobře a bez problémů. Ať se vždy vrátí všichni v pořádku domů a nesnáze se jim vyhýbají.

Martina Crháková