O víkendu 20. – 22.10 2017 se v Přibyslavi sešlo 23 dobrovolných uchazečů o získání vzdělání pod názvem Garant. Garant je nadstavbový zájmový kurz, který nabízí SH ČMS pro své členy v rámci neformálního vzdělávání. Cílem kurzu bylo získání uceleného přehledu o formě přípravy akcí, které v rámci SH ČMS pořádáme na různých úrovních, např. školení, oslavy, osvěta mezi občany. Lektory tohoto kurzu byli ÚORM jmenováni: Andrea Dopitová, Jana Trojancová, Jana Urbancová a Petr Kostrůnek.

Andrea Dopitová, vedoucí kurzu za ÚORM

Plníme Projekt Mladí hasiči 2017