MH-banner-Podpora-dobrovolnictvi.jpg

Tuto neděli 19. května skončila v Přibyslavi druhá část kursu Zdravotník zotavovacích akcí. První část dvoudenního školení se uskutečnila už na začátku května. Lektorskou činnost zajišťovala firma Progress Rescue. Účastníci byli seznámeni s řadou důležitých témat a situací jako je záchrana tonoucího, sledování životních fukcí, vyšetření nemocného u dopravní nehody, transport raněného a další. Nechyběly ani konkrétní ukázky a možnost vyzkoušet si některé úkony přímo na místě. Kurs je zakončen písemným testem a praktickou zkouškou řešení modelových situací.

Absolventi kursu mohou působit jako zdravotníci na dětských akcích a táborech, ale také ve výjezdové jednotce a na všech sportovních a volnočasových aktivitách SDH, případně i obce. 

Andrea Dopitová

starostka OSH Jihlava