Témata Rescue Campu jsou fyzická a pořadová příprava, organizace požární ochrany, složky IZS, kategorie jednotek PO, zdravověda, výcvik na vodě a záchrana tonoucího, práce ve výškách a na nad volnou hloubkou, požární taktika a dopravní nehody. Je primárně zaměřen na přípravu a na zařazení budoucích členů do jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Určen je dívkám a chlapcům od 15 do 18 let.

Prezentační video připravili ve Zlínském kraji.

VIDEO - ke zhlédnutí