Vzdělávací dny mladých hasičů

Druhý srpnový víkend uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Vědomice (okres Litoměřice, Ústecký kraj) Vzdělávací dny mladých hasičů, jako svoji první akci podobného typu, pro kterou se inspiroval u svých jihlavských kolegů. O své zkušenosti se přímo ve Vědomicích, aktivně jako vedoucí vědomických vzdělávacích dnů, nezištně podělila paní Andrea Dopitová, starostka OSH Jihlava. Té pak byli k ruce místní vedoucí mládeže. Akce byla pojata jako příměstský tábor, tedy celodenní společná činnost s noclehem doma.

První den byl věnován dopolední teoretické výuce v oblasti historie hasičů, manipulace se zbraněmi (s názornými ukázkami), odpoledne pak přišla na řadu návštěva Skautského střediska Říp v blízké Roudnici nad Labem, kde si kromě jiného mohli účastníci vyzkoušet lanové centrum a lezeckou stěnu.

Náplň druhého dne patřila zřejmě mezi vůbec nejvděčnější a skládala se z dopolední působivé ukázky výcviku služebních psů Policie České republiky a z ještě sugestivnějšího záchranářského odpoledne s praktickými ukázkami možností zásahu zdravotníků během různých krizových situací.

Třetí den dopoledne byla na řadě vyloženě hasičská témata o hoření a hašení různých materiálů, včetně praktické výuky použití ručních hasicích přístrojů. Odpoledne pak účastníci strávili na letišti Aeroklubu Roudnice nad Labem, kde jim členové klubu modelářů předvedli v akci své překrásné modely letadel.

Čtvrtý vzdělávací den vyplnil výlet autobusem do hlavního města, kde společně navštívili Policejní muzeum a pobesedovali s příslušníky policie z oboru prevence. Děti zde mohli využít i zdejší dopravní hřiště a povědět si něco o bezpečnosti silničního provozu. Poté byli účastníci poctěni možností návštěvy v Senátu Paramentu České republiky, kde se jim věnoval osobně i sám předseda Senátu pan Miloš Vystrčil. Děti i vedoucí se tak dostali do míst, kam se běžný smrtelník obvykle nedostane.

Pátý den byly vzdělávací dny zakončeny soutěžením v mnoha rozličných disciplínách, jejichž vrcholem byla střelba ze vzduchovky. Před závěrečným opékáním buřtů děti ještě shlédly bezpečné způsoby rozdělávání ohně. Na úplný závěr bylo všem mladým účastníkům rozdáno pamětní osvědčení o absolvování akce, každý dostal na památku i tričko s motivem vzdělávacích dnů a další drobné ale užitečné předměty.

Pestrá tematická náplň a rozvážně pojatá organizace vzdělávacích dnů dokázala mladé účastníky (nejen mladé hasiče) během celého týdne pohltit a zaujmout. Děti si tak z těchto pěti prázdninových dnů odnášely nezapomenutelné zážitky a spoustu užitečných znalostí, což jistě přispělo k jejich všestrannému duševnímu a fyzickému rozvoji.

Václav Sazeček

VD Vedomice 1

VD Vedomice 2

VD Vedomice 3