MH-banner-Zelena-Evropa.jpg

Vzdělávací dny mladých hasičů

Druhý srpnový víkend uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Vědomice (okres Litoměřice, Ústecký kraj) Vzdělávací dny mladých hasičů, jako svoji první akci podobného typu, pro kterou se inspiroval u svých jihlavských kolegů. O své zkušenosti se přímo ve Vědomicích, aktivně jako vedoucí vědomických vzdělávacích dnů, nezištně podělila paní Andrea Dopitová, starostka OSH Jihlava. Té pak byli k ruce místní vedoucí mládeže. Akce byla pojata jako příměstský tábor, tedy celodenní společná činnost s noclehem doma.

První den byl věnován dopolední teoretické výuce v oblasti historie hasičů, manipulace se zbraněmi (s názornými ukázkami), odpoledne pak přišla na řadu návštěva Skautského střediska Říp v blízké Roudnici nad Labem, kde si kromě jiného mohli účastníci vyzkoušet lanové centrum a lezeckou stěnu.

Náplň druhého dne patřila zřejmě mezi vůbec nejvděčnější a skládala se z dopolední působivé ukázky výcviku služebních psů Policie České republiky a z ještě sugestivnějšího záchranářského odpoledne s praktickými ukázkami možností zásahu zdravotníků během různých krizových situací.

Třetí den dopoledne byla na řadě vyloženě hasičská témata o hoření a hašení různých materiálů, včetně praktické výuky použití ručních hasicích přístrojů. Odpoledne pak účastníci strávili na letišti Aeroklubu Roudnice nad Labem, kde jim členové klubu modelářů předvedli v akci své překrásné modely letadel.

Čtvrtý vzdělávací den vyplnil výlet autobusem do hlavního města, kde společně navštívili Policejní muzeum a pobesedovali s příslušníky policie z oboru prevence. Děti zde mohli využít i zdejší dopravní hřiště a povědět si něco o bezpečnosti silničního provozu. Poté byli účastníci poctěni možností návštěvy v Senátu Paramentu České republiky, kde se jim věnoval osobně i sám předseda Senátu pan Miloš Vystrčil. Děti i vedoucí se tak dostali do míst, kam se běžný smrtelník obvykle nedostane.

Pátý den byly vzdělávací dny zakončeny soutěžením v mnoha rozličných disciplínách, jejichž vrcholem byla střelba ze vzduchovky. Před závěrečným opékáním buřtů děti ještě shlédly bezpečné způsoby rozdělávání ohně. Na úplný závěr bylo všem mladým účastníkům rozdáno pamětní osvědčení o absolvování akce, každý dostal na památku i tričko s motivem vzdělávacích dnů a další drobné ale užitečné předměty.

Pestrá tematická náplň a rozvážně pojatá organizace vzdělávacích dnů dokázala mladé účastníky (nejen mladé hasiče) během celého týdne pohltit a zaujmout. Děti si tak z těchto pěti prázdninových dnů odnášely nezapomenutelné zážitky a spoustu užitečných znalostí, což jistě přispělo k jejich všestrannému duševnímu a fyzickému rozvoji.

Václav Sazeček

VD Vedomice 1

VD Vedomice 2

VD Vedomice 3