MH-banner-Rescue-Camp.jpg

Zimní měsíce jsou v kolektivech mladých hasičů ve znamení příprav na plnění zkoušek odborností mladých hasičů. Odborná rada mládeže OSH Ústí nad Orlicí již třetím rokem organizovala přezkoušení odborností Preventista-junior, Strojník-junior, Preventista, Strojník, Kronikář, Cvičitel a Velitel pro kolektivy mladých hasičů našeho okresu. Zkoušky se konaly ve třech termínech, a sice 29. února v hasičské zbrojnici v Chocni, 7. března v Hasičském domě v Mladkově a 8. března v Hasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči.

Zkoušky se skládaly z jednotlivých částí podle Průvodce plněním odborností mladých hasičů. Kronikáři skládali písemný test, ústní zkoušku a museli připravit stručnou historii jejich SDH. Preventisti a preventisti-junioři zase ke zkoušce přinesli vytvořené výkresy do soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2020. Strojníci pak své znalosti museli předvést také při praktické zkoušce u požární stříkačky. Cvičitelé vázali uzle, potili se u písemného testu a ústních zkoušek a na závěr museli předvést nástup úspěšných mladých hasičů.

Zkoušek se zúčastnilo 374 mladých hasičů a dorostu, úspěšných bylo o 359 ze 42 SDH. Nejvíce získaných odborností připadlo letos na odbornost Preventista. Po úspěšném složení zkoušky obdrželi mladí hasiči osvědčení a plechový odznáček, který dokladuje úspěšné složení odborností mladých hasičů.

Velké poděkování patří všem mladým hasičům, kteří byli velmi dobře na zkoušky připraveni. Za to zaslouží velký dík jejich vedoucí mládeže. Samozřejmě díky patří zkušebním komisím, tvořených zejména členy Odborné rady mládeže a vedoucími MH.

Jan Růžička, OSH Ústí nad Orlicí