Mladí hasiči na Praze – západ plnili specializace

Okresní sdružení hasičů Praha – západ započalo minulý rok se společným plněním odborností a specializací pro mladé hasiče. Cílem těchto akcí je nejen splnit příslušné odznaky, ale také se seznámit s dalšími mladými hasiči, navázat přátelství, naučit se spolupracovat a v neposlední řadě také nadchnout mladé hasiče pro spolupráci s okresním sdružením. Prozatím proběhla školení odbornosti Kronikář a specializace Ekonom.

Minulý víkend pak byly na pořadu dne další dvě odbornosti – Kuchař a Zdravotník. Odbornost Kuchař, kterou jsme společně plnili v sobotu 6. dubna, se konala v Bojanovicích pod patronací místního sboru, přesněji řečeno pod patronací místní vedoucí kolektivu mladých hasičů Venduly Novotné. Ta připravila pro děti úžasný program, který parafrázoval oblíbenou soutěž Prostřeno. Děti v průběhu dopoledne připravily čtyřchodové menu a také jako bonus kotlíkový buřtguláš. Vyvrcholením celé akce pak bylo předložení produktů vaření „odborné porotě“, ve které zasedli zástupci okresního sdružení, obce Bojanovice a také Sokola Bojanovice. Porota jednomyslně, po náročné konzumaci pěti chodů, konstatovala, že za připravené jídlo by se nemusela stydět ani profesionální restaurace. Společně s porotci se samozřejmě najedly i děti, kterých bylo celkem 22 - všechny tedy splnily odbornost Kuchař.

Hned druhý den se konalo školení druhé, tentokrát jsme se sešli v Bojově a v plánu bylo zvládnout základy první pomoci, ale také například základy zdravé výživy. Pod vedením Denisy Neuberové z SDH Čisovice tedy děti usilovaly o získání další specializace, tentokrát Zdravotníka. Školení bylo opět výborně připravené, a to včetně praktické výuky či domácí zdravé stravy – svačiny či oběda. A jídlo bylo tak dobré, že si pochutnali i zástupci okresního sdružení, jinak známí jako velcí jedlíci a milovníci všeho dobrého. Byli jsme příjemně překvapeni tím, že děti již mnohé věci znaly – první pomoc je totiž něco, co by měl ovládat každý, nejen hasič, protože nikdy nevíme, kdy právě naše pomoc může někomu zachránit život. Není tedy překvapením, že i zde všech dvanáct účastníků odjíždělo do svých domovů s odznáčkem specializace v kapse.

Ve společném plnění specializací budeme určitě pokračovat. Je vidět, že sbory si postupně zvykají na tuto možnost a že posílají své svěřence. Na těch pak vidíme radost nejen ze získaných odznaků, ale také z nových kamarádů. A snad i my z okresního sdružení v jejich očích působíme jako o něco starší kamarádi, kteří mají zájem pomáhat jim v jejich životní cestě. Děkuji všem, kteří se na specializacích podíleli, děkuji vedoucím za to, že děti k nám dovezli, a především děkuji našim mladým hasičům za usilovnou práci. Můj vzkaz pro ně je jednoznačný – vy jste budoucnost okresu!!

 Josef Myslín, starosta OSH Praha-západ