ZKOUŠKY ODZNAKŮ ODBORNOSTÍ NA OKRESE BENEŠOV

Probíhají zcela individuálně, kdy každý mladý hasič je zkoušen zvlášť v místě jeho SDH. Vše vychází z publikace Průvodce plněním odznaků odborností.

Dvoučlenné komise, které jsou složené z členů OORM navštěvují kolektivy v jejich domovských klubovnách, kde zkoušky probíhají.

JUNIOŘI – jsou zkoušeni pouze ústně za pomoci obrázků, protože někteří v době zkoušky ještě neumí číst

Příklad:

strojník junior

3 otázky:

 1. vylosuje si 3 obrázky jednoduchých hasebních prostředků, řekne, co si vylosoval a popíše k jakým způsobem a kdy toto použije
 2. vytáhne si 1 hasicí přístroj a určí VHONÉ – NEVHODNÉ – ZAKÁZANÉ
 3. řekne, jaké jsou povinnosti strojníka u zásahu

OSTATNÍ ODZNAKY – vždy začínají písemným testem složeným z otázek, které jsou uvedeny v průvodci plnění odznaků odborností, včetně jejich počtu a složení z jednotlivých okruhů. Mladý hasič dostane test, který opět samostatně zodpoví. Každý test má své bodové hodnocení, které je nutné splnit, pokud se tak nestane, dostane zkoušený druhou variantu, pokud ani tu nesplní, zkouška pro něho končí.

Ti co splní test, postupují k ústní zkoušce, u které si vždy z každého okruhu vylosují jednu otázku, kterou zodpoví.

Příklad:

preventista – otázky rozděleny dle jednotlivých okruhů

 1. KOMÍNY
 2. A) Jaké jsou základní části komínů? Jednu část si vyber a popiš, o co se jedná.
 3. B) Popiš údržbu komína.
 4. TOPIDLA – SKLADOVÁNÍ HOŘLAVÝCH KAPALIN – BEZPEČNÝ DŮM

Zkoušející si vytáhne 2 obrázky a popíše, jak by se v místnosti měl chovat, co by měl a neměl dělat. Který z obrázků je správně, a který špatně + bližší popis chyb.

 1. ČINNOST PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU
 2. A) Jaká by měla být vaše činnost při zpozorování požáru?
 3. B) Co je to osobní a věcná pomoc?
 4. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
 5. A) Jaké máme varovné signály a přiřaď k těmto následující obrázky.
 6. B) Co dělat v případě mimořádné události a v případě, že bude nařízena evakuace?
 7. C) Jaké jsou zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace a co má obsahovat evakuační zavazadlo?
 8. D) Jaká je ochrana před – při – po povodni?
 9. IZS
 10. A) Co je to integrovaný záchranný systém a k čemu slouží?
 11. B) Co znamená zkratka IZS a jaké jsou její hlavní složky?
 12. C) Co znamená zkratka IZS a jaké jsou její ostatní složky?

kronikář – zde kromě zodpovězení otázek musí zkoušející i provést „na nečisto“ zápis do kroniky

Je dodržováno splnění předchozích odznaků a v případě strojníka a preventisty případně pokládány doplňující otázky z juniorských odborností pro ověření znalostí.

Zkoušející vždy zkouší pouze jednoho mladého hasiče a ke každému odznaku jsou zpracované samostatné desky s materiály potřebnými ke zkoušce. Bohužel každý rok se stane, že odznak někdo nesplní. V případě, že mladý hasič splní při zkoušce test a nesplní ústní, může se dostavit na zkoušky jiného kolektivu a jednou zkusit opravu ústní části.

Přihlášení kolektivu ke zkouškám probíhá tak, že po podzimním kole jsou sečteny kolektivy, které se zúčastnili soutěže + ty, které odevzdali registrační list, podle toho je stanoven počet datumů, vždy se přidají 2 – 3 navíc, které jsou rozepsány v rozmezí listopadu – března. Prostřednictvím internetu se přihlašují jak kolektivy, tak i členové rady, které pojedou v daný termín zkoušet. Vždy na zkoušky jezdí 2 členové rady. Pokud se někdo nepřihlásí, zkoušky neproběhnou obdrží příslušný počet trestných bodů za nesplnění okruhu hry PLAMEN.

Kolektiv se může přihlásit v daném ročníku k plnění odznaků pouze jednou a max. 10 dětí, kdy počet dětí a odznaků, které budou plnit uvádí do internetového přihlašovacího formuláře. Pokud nastane nečekaný problém s přihlášeným termínem, řeší si to mezi sebou vedoucí kolektivu a zkoušející, kteří se k příslušnému termínu nahlásili.

Kamila Moudrá

vedoucí OORM Benešov