O víkendu 2. – 3. 3. 2024 a v neděli 24. 3. 2024 proběhly na 3 místech zkoušky odborností mladých hasičů OSH Ústí nad Orlicí. Tento osvědčený model u nás funguje už několikátým rokem. Zkušební komise složené z členů odborné rady mládeže a vedoucích mládeže přezkoušely celkem 403 mladých hasičů ze 42 SDH pracujících s mládeží v okrese Ústí nad Orlicí. Drtivá většina mladých hasičů zkoušky bez větších obtíží zvládla, a tak si domů odvážela diplom a odznáček osvědčující splnění odbornosti. Věříme, že skvělé znalosti mladých hasičů jsou dobrým základem pro jejich další „hasičský“ život. Poděkování patří všem mladým hasičům, jejich vedoucím i zkoušejícím. Tak zase za rok!

Jan Růžička, OSH Ústí nad Orlicí