V sobotu 10. února 2024 se konaly zkoušky odbornosti mladých hasičů na okrese Benešov, připravené Radou mládeže Okresního sdružení hasičů. Tato událost se uskutečnila v prostorách Základní školy v Divišově a zapojilo se 148 mladých hasičů z různých sborů.

Podle předem stanoveného harmonogramu se jednotlivé sbory postupně dostavily a členové starší kategorie psali testy k jednotlivým odborným odznakům, následovanými ústními zkouškami. Mladší kategorie testy nepsala. I přes zjevnou nervozitu některých dětí byla většina připravena natolik dobře, že zkoušky zvládla bez problémů. Několik jedinců má možnost využít náhradního termínu k opravě, ostatní si zopakují zkoušku příští rok.

Rada mládeže byla rozdělena do tří zkoušejících skupin, což umožnilo hladký průběh přezkoušení. Výsledkem této akce bylo předání odznaků odbornosti, a to strojníků juniorů, preventistů juniorů, strojníků, preventistů, kronikářů, tak i cvičitelů.

Po loňské pozitivní zkušenosti se ukázalo hromadné zkoušení v jeden den jako efektivní a osvědčený způsob, jak podpořit rozvoj odbornosti mladých hasičů. Rada mládeže Okresního sdružení hasičů Benešov plánuje tento formát akce nadále využívat.

Všem malým soptíkům, které úspěšně splnily zkoušky, patří velká gratulace. Rada mládeže děkuje vedoucím kolektivu za jejich trpělivost a podporu a těší se na další společné aktivity s mladými hasiči na okrese Benešov.

Děkujeme panu řediteli ZŠ v Divišově, Petru Lungovi, za propůjčení tříd.

Rada mládeže OSH Benešov