MH-banner-Vzdelavame.jpg

V sobotu, 11. 2. 2023, proběhly v divišovské základní škole zkoušky pro získání odznaků odborností. Dle časového harmonogramu se během dne sjelo celkem 22 sborů dobrovolných hasičů se svými 154 mladými hasiči,  kteří si přijeli ověřit své znalosti. Ve čtyřech třídách na ně čekali zkoušející – členky okresní odborné rady mládeže, které měly vše perfektně připraveno. V jedné třídě si uchazeči napsali test a pokud ho splnili, pokračovali dále. Zkoušky probíhaly od 9 do 17 hodin. 150 mladých hasičů bylo úspěšných, 4 si musí udělat opravnou zkoušku. Děvčata dělají zkoušky poctivě a nic nedávají zadarmo.

V minulých letech jsme na našem okrese praktikovali zkoušky odbornosti tak, že bylo vyhlášeno několik termínů, sbory si vybraly, který se jim hodil a zkušební komise objížděla okres a prováděla zkoušky v jednotlivých sborech. Pro komisi to bylo časově velice náročné, a tak vzniknul nápad, udělat zkoušky v jeden den.  Po ukončení bylo konstatováno, že se tento způsob osvědčil a budeme v něm pokračovat i v budoucnu.

Děkujeme panu řediteli divišovské školy za propůjčení tříd a budeme se těšit za rok nashledanou.

Dana Vilímková

starostka OSH Benešov a SDH Divišov