MH-banner-Prevence.jpg

Odborná rada mládeže OSH Ústí nad Orlicí připravila pro kolektivy mladých hasičů zkoušky odborností MH. Na třech zkušebních místech (19. 3. v Chocni, 20. 3. v Mladkově a 27. 3. v Dolní Dobrouči) proběhlo přezkoušení celkem 346 mladých hasičů ze 39 SDH. Úspěšně zkoušku složilo a obdrželo plechový odznáček odbornosti s osvědčením celkem 339 dětí. Mladí hasiči nejvíce skládali odbornosti Preventista junior a Preventista. Mezi uchazeči ale také uspělo 23 Kronikářů, 17 Cvičitelů, 8 Velitelů a 4 Instruktoři. 

Mladí hasiči skládali zkoušku před komisí složenou ze členů ORM a také vedoucích mládeže, ale pro drtivou většinu to nebyl vůbec problém, protože byli na zkoušku řádně připraveni. Kromě ústní zkoušky, skládaly některé odbornosti také test znalostí, a hlavně další praktické zkoušky. Například strojníci popisovali PS12 a věcné prostředky, cvičitelé provedli nástup a vázali uzle či ukazovali optické signály. Kronikáři zpracovali historii svého sboru a také se pochlubili zápisy v kronice MH, preventisté přinesli obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí apod. Všech 39 přihlášených SDH splnilo podmínku 5 splněných odborek.

Poděkování patří všem vedoucím, kteří své svěřence ke zkouškám připravili, členům zkušebních komisí a také SDH Choceň a Mladkov za zapůjčení prostor. V neposlední řadě patří díky také mladým hasičům, kteří se na zkoušky připravili. Věříme, že si z přípravy na zkoušky odnesli znalosti, které se jim budou v budoucnu hodit v roli dospělých hasičů.

Jiří Růžička

OSH Ústí nad Orlicí