MH-banner-Zelena-Evropa.jpg

V sobotu 5. 3. 2022 probíhalo v okrese Karlovy Vary plnění odznaků odborností. Plnění odborek se uskutečnilo na ZŠ ve Žluticích. Děti byly řádně připraveny. Před pěti zkušebními komisemi složených z členů OORM, členů prevence a rozhodčích uspěli všichni. Tréma ze začátku dělala své, ale nakonec se všichni absolventi rozmluvili a komise mile překvapili. Po skončení byli účastníkům předány odznaky odborností. Pro čekání a zpestření byla uspořádána členy SDH Žlutice uzlová štafeta. Byl to již třetí ročník této doplňkové soutěže a děti se na ni velice těšily. Po chodbě základní školy byly vidět děti opakující se učivo na odborky a také děti trénující vázání uzlů. Vítězové obdrželi medaile a OSH Karlovy Vary zakoupilo věcné dary.

Anna Plačková vedoucí OORM Karlovy Vary