Motivační video k ZVHB, které připravili účastníci Letní školy instruktorů v Malých Svatoňovicích.

Všem instruktorům, kteří se na natáčení podíleli patří velké poděkování.

Zvláštní poděkování náleží Ondřeji  Vojtovi a Petru Kšánovi.

ODKAZ NA VIDEO