Již po dvanácté Sbor dobrovolných hasičů Semily I. uspořádal hasičský dětský tábor, který zároveň je i soustředěním a přípravou na podzimní sezonu soutěží. V krásném nebákovském údolíčku v Českém ráji se ho účastnilo více jak 70 účastníků, včetně instruktorů a už i potřetí za sebou i s účastí kolegáčků a dětí z SDH Košťálov.

V letošním roce uspořádání takového tábora bylo pochopitelně spojené s problematikou dnešních dnů, kterou je zajištění maximálních hygienických a dezinfekčních opatření. V tomto směru byl personál místního rekreačního střediska velice dobře připraven. Díky grantu z MŠMT ČR jsme měli i vybavení desinfekčnímy prostředky, které byly přístupny dětem na každém kroku. S laskavou vstřícností nám i vypomohlo semilské Gymnázium zapůjčením mobilních stojanů na dezinfekční prostředky, které byly rozmístěny po celém táboře, aby měl každý možnost je použít.

Hasičský tábor je tradičně směrován ke zdokonalování umu v hasičském sportu, který v sobě i zahrnuje různé další znalosti a dovednosti, jako například zdravovědu, orientaci v terénu, používání hasicích prostředků atd. Ale nezapomíná se ani na volný čas, který již poslední 3 roky hlavně zajišťují naši dorostenci, kteří pomalu, ale jistě, přebírají „otěže“ tábora do svých rukou po nás starších. Různé hry, stezka odvahy, cyklo výlet, jízdy na lodičkách, večerní letní kino, hádankové soutěže, návštěva koupaliště v Sobotce nebo karnevalová diskotéka, doplňují táborový program ke spokojenosti dětí.

Ochuzeni nejsou ani rodiče, kteří několikrát denně v pravidelných vstupech mohou sledovat zpravodajství z tábora na webových stránkách a facebooku sboru doplněného i fotogalerií. Můžou i svým ratolestem zasílat dopisy přímo do tábora prostřednictvím internetu. Ty se následně vytisknou a dětem předají.

Touto cestou chci za sebe i za celý náš sbor poděkovat městu Semily, Libereckému kraji, MŠMT ČR a OSH Semily za jejich podporu, která je pro nás zavazující a zároveň i přispívá k výchově nových generací dobrovolných a v některých případech budoucích profesionálních hasičů, jako je tomu například u našeho sboru.

Ladislav Bruckner – zástupce starosty SDH Semily I.