Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020.

Zpracováno sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s poradním sborem HH ČR pro hygienu dětí a mladistvých. 13. 5. 2020 byl materiál projednán rovněž se zástupci zájmových sdružení (např. Českou radou dětí a mládeže) či Sdružením místních samospráv.

OPATŘENÍ MZ PRO LETNÍ DĚTSKÉ REKREACE - KE STAŽENÍ