dh

Započaly velké letní prázdniny a mladí hasiči se zúčastnili tábora, letos i za podpory MŠMT a Zlínského kraje. Tábor byl druhý týden v červenci a nejeli jsme daleko. Zakotvili jsme v Novém Hrozenkově na hotelu Permoník. Účastníci byli opět z různých SDH a celkový počet se zastavil na čísle 87, z toho rovných 80 bylo mezi 6 - 18 lety. 

Letos si vedoucí pro děti vymysleli téma DIVOKÝ ZÁPAD. Hned první den jsme se kvůli velkému počtu dětí rozdělili do šesti družstev. Družstva si děti pojmenovaly následovně: Boston, Buffalo, Juarez, Texas, New Orleans, Eldorado. Protože se jedná o hasičský tábor je nutné trénovat vše, co potřebujeme celý rok, nejen na závody, ale i pro kondici. Kromě motání, spojování, běhu a znalostí na závod hasičské všestrannosti, jsme trénovali i dovednosti Divokého Západu. Vrhali jsme nože, stříleli z luku, házeli podkovami na cíl. Díky vedoucím jsme si užili i vodní olympiádu a vyzkoušeli si hru Boyard.  Čekala nás i stezka odvahy a opékání špekáčků na závěr tábora.

Po absolvování tábora každý účastník dostal na památku hrníček a šátek. Po vyhodnocení celotáborové hry dostali všichni i medaile za snahu, soutěže a prokázané znalosti.

Vrátili jsem se domů po týdnu utahaní, nadšení a plní dojmů. Ale taky nabuzení novou energií, protože hned druhý den po příjezdu nás čekaly závody, stejně jako téměř každý víkend po celé léto. I proto děkujeme vedoucím z akrásný tábor a už teď se těšíme na ten příští.

Mladí hasiči Hovězí