Zalužany/Bohostice- Louňovice pod Blaníkem

Ve čtvrtek 24. 8. 2017 nastalo tak dlouho očekávané ráno. Po noci, kdy se všichni vyspali do růžova, se všichni členové kolektivu mladých hasičů z Bohostic a ze Zalužan sešli u hasičáren ve svých obcích. Všichni plní energie a prvopočátečních radostí s vědomím, že se svými nejlepšími kamarády stráví společných 10 dní na našem velkém hasičském soustředění. Naložili jsme do aut všechna zavazadla, hasičské věci, sami sebe a vyrazili do míst nám neznámých. Hodina jízdy uběhla rychle a my všichni jsme stáli ve velkém areálu, kde 10 dní budeme trávit. Vedoucí zařídili všechny potřebné věci k našemu pobytu. Proběhlo nějaké to fotografování a dojemné loučení s rodiči, kteří nám pomáhali s odvozem. Naše první ubytování bylo ve dvou velkých zděných budovách. Rozdělení do pokojů bylo rychlé, a proto jsme se následně snažili vynosit všechny hasičské věci z parkoviště k budovám.

První nástup proběhl v duchu rozdělení týmů, rozdělení barev a instrukcí, jak se máme chovat a jak daleko se sami můžeme vzdalovat. U většiny dětí byl v břiše zaznamenán hlad a to znamenalo jediné. Oběd. První vstup do jídelny byl velice důležitý, protože si každý chtěl „urvat“ to nejlepší místo, kde bude sedět až do

konce našeho pobytu. Dorostenci utržili ta nejlepší místa vzadu a nakonec se zdálo, že jsou všichni spokojení. Ten stejný večer jsme byli kolektivně odvedeni na nedalekou louku, kde na nás čekalo seznámení s naší celotáborovou hrou Alvarez. Kdysi dávno hledal jistý Alvarez poklad, ale nepodařilo se mu ho dosáhnout. Každý tým měl za úkol snažit se co nejvíc, aby poklad získal a zachránil čest ducha Alvareze. Večer ještě proběhlnástup, kde jsme předvedli naše vlajky a názvy našich týmů. Většina  následujících dní měla stejnou konstrukci. Ráno se všichni sešli na rozcvičce, která byla důležitá, vzhledem k tomu, že po snídani jsme měli dopolední program zaměřený výhradně na hasičskou činnost. Ať to byly uzle, požární útoky, střelba ze vzduchovek, zdravověda či topografické značky. Na dopolední program jsme byli rozděleni dle kategorií, mladší, starší a dorost. Odpoledne probíhala celotáborová hra a večer volný program. 

Čas rychle utíkal a my se v sobotu přestěhovali ze zděných chat do chatek zhruba po deseti lidech v tom samém areálu, kde bylo větší soukromí a byla tu lepší šance běhat požární útoky. Dorostenci měli mezitím i svojí větší bojovku, kdy se díky vedoucím dostali na noční prohlídku zámku Konopiště. Následně spali pod širákem a čas spolu si náležitě užili a ještě víc se sblížili. Za celý pobyt v Louňovicích každý tým sbíral body jak v hasičině, celotáborové hře, ale i v úklidu. Za každou věc nebo disciplínu, která se někomu náležitě povedla, dostal každý korálek. Každý korálek měl svou hodnotu, a proto byl každý rád, když měl další korálek do své sbírky. Body se sčítaly a sčítaly a my se přiblížili  k předposlednímu dni našeho soustředění. Ten patřil hlavně ukončení celotáborové hry. Už jsme nevybíhali do přírody, ale dohromady jsme se odebrali k poslednímu a rozhodujícímu úkolu. Všechny týmy bojovaly statečně, ale bohužel, obstál jen jeden tým, který po dalším krátkém přesunu musel i svůj poklad najít.

Poslední páteční den byl, už jenom díky ošklivému počasí ve znamení odpočinku, uklízení a balení se domů. Také proběhlo závěrečné vyhlášení. Sobotní ráno bylo časem odjezdu. Všichni jsme se rozloučili a vydali se ke svým domovům. Děkujeme všem, kteří se na hasičském soustředění 2017 podíleli. Bylo to krásně strávených 10 dní! 

Eliška Fremrová SDH Zalužany

Plníme projekt Mladí hasiči 2017!