Rekreační středisko Střela pod Strážištěm se na dva týdny, 13. – 25. 8. 2017,  stalo místem vědeckého bádání a poznávání lidského těla. Celkem 105 dětí, hasičů i nehasičů, z Prahy zde absolvuje expedici Byl jednou jeden život inspirovanou slavným francouzským animovaným seriálem. Tábor pořádá několik pražských sborů dobrovolných hasičů pod vedením SDH Cholupice.

Na začátku tábora byly děti rozděleny podle věku do oddílů a také do družin pro etapovou hru – tady už tak, aby byly jednotlivé družiny co nejvyrovnanější věkem i silami. Pak byli táborníci zmenšeni laserem, aby pronikli do lidského těla a mohli poznávat záhady jeho fungování a získané poznatky pak mohli zúročit na genetickém fóru, které se na Střele uskuteční 25. srpna.

Vše začalo poznáváním hlavy – mimochodem, v hlavní budově je v jedné z místností velmi nápaditě vytvořen mozek, řídící centrum, do kterého děti přinášejí všechny získané informace. Nejdříve malí badatelé poznávali skladbu a fungování oka, pokračovalo se chrupem. Účastníci expedice se naučili poznat zuby, sestavili horní čelist a pak měli možnost (moduritové) zuby vyvrtat a zaplombovat. Kromě konkrétních orgánů, kterým  se jednotlivé etapy hry věnují, jsou zapojeny také kůže, svalstvo, kostra, ale také nemoci.  V polovině tábora se tématem etapy staly lidské smysly – poznávalo se čichem, hmatem, chutí, dalším úkolem byl přenos informací tichou poštou (sluch) nebo malováním (zrak).

Jak řekl dvanáctiletý Ondřej Valtr z SDH Praha-Lochkov, který je na táboře podruhé: „Moc se mi tu líbí. Nejvíce zatím etapa, v níž jsme opravovali mikrovrtačkou zuby.“  Třináctileté Tereze Tiptové, která je zde rovněž podruhé, se zase nejvíce líbila smyslová etapa. V druhém týdnu budou týmy pronikat do tajů dýchání, srdce, ošetřování úrazů nebo života s handicapem.

Originálně jsou vyřešeny odměny za etapy nebo jiné hry. Děti žádné nedostávají, ale jsou odměňovány modrými kuličkami nebo duhovkami, molekulami kyslíku, za které si během poledního klidu mohou nakoupit v táborovém krámku, ale také se jimi vykupují ztráty a nálezy.

J. Čečrdová

Plníme projekt Mladí hasiči 2017!