Už VII. ročník krajského Festivalu přípravek hostilo letos ve spojení s dětským dnem na svém území SDH Michálkovice. Festivalu se zúčastnili nejmladší hasiči z šesti SDH z Moravskoslezského kraje. Děti předvedly ukázky z oblasti sportu, hasičské zásahové činnosti, záchranářství a bezvadnou práci s hasičskou technikou, za kterou by se nemusely stydět ani starší kategorie hasičských mládežnických družstev. Dětem i vedoucím se dostalo ocenění z rukou vedoucího KORM Tomáše Zdražily, který jim předal nejen krásné ceny, ale také (mnohdy jejich první) medaile. Děti i rodiče zářili pýchou a štěstím. Na skvělé atmosféře se podepsaly nejen perfektně připravené ukázky, ale především výborná organizace a zajímavý doprovodný program. Počasí účastníkům také přálo a tak můžeme tento festivalový ročník považovat za po všech stránkách vydařený. Členům SDH Michálkovice, krajské radě mládeže, všem pomocníkům a účastníkům patří veliké poděkování.

 

Projekt Mladí hasiči 2017 - pohyvbové aktivity!

Simona Bonková