V polovině měsíce listopadu se družstva mladých hasičů z Bystrého v Orlických horách vydala na odložené podzimní soustředění do areálu Horalka ve Sněžném.

Na programu společného víkendu byla příprava na složení zkoušek odbornosti, které jsou součástí celoroční činnosti kolektivů mládeže. Mladší i starší družstvo bysterského sboru se zaměřilo na otázku požární prevence, problematiky požárních zásahů a nevynechalo ani aktuální problematiku epidemie onemocnění Covid. Po teoretické přípravě v podobě mapování únikových tras a zdrojů požární vody v okolí areálu, proběhla i cvičná evakuace všech osob. Ta se úplně neobešla bez drobných chyb, ale alespoň máme na čem dále pracovat. Nejenom vzděláváním je však mladý hasič živ. Součástí programu proto byly i sportovní a společenské hry a nezapomnělo se ani na tradiční „povyšování“ mladších mezi starší závodníky.

Celý program se podařilo realizovat i díky finanční podpoře ze strany Královéhradeckého kraje. Z projektu, který Královéhradecký kraj podpořil, bude rovněž pořízeno vybavení pro realizaci online schůzek v případě, že ty běžné nebude možné konat. Doufejme však, že se družstva z Bystrého spolu budou moci scházet stejně jako v letech minulých a budou sice mladými, ale připravenými hasiči.

Michal Dusílek

starosta SDH Bystré