První víkend v říjnu nás čekal třídenní výlet na Macochu, který pořádala Odborná rada mládeže Strakonice a byl určen pro mladé hasiče z celého okresu. Původně se měl výlet uskutečnit již v dubnu, ale vzhledem ke komplikacím ohledně covidu-19 jsme byli nuceni ho přesunout do podzimního termínu. Po celou dobu výletu jsme dodržovali hygienická opatření a měli jsme k dispozici dezinfekci pro všechny účastníky. Nakonec se výletu zúčastnilo 32 dětí a 7 dospělých z SDH Bavorov, Pražák a Střelské Hoštice. Výlet to byl skvělý a my velice děkujeme za podporu MŠMT. 

V sobotu, po snídani, byla naplánována túra do areálu Velká dohoda. Na cestu každý dostal obědový balíček a vyrazili jsme do 5 km vzdáleného areálu Velká Dohoda, kde nás čekal program. Největším lákadlem pro děti byl lanový park, kde většinou překonaly sebe sama. Někteří toužili zkusit i velkou lanovku nad lomem, ale jelikož dost foukalo, tak děti pod 30 kg na tuto atrakci nemohly. A proto menší děti využily možnosti, si projít znovu lanovým parkem. Tentokrát už byla jejich chůze po lanech jistější. Pohlédli jsme si jeskyni z pohledu jeskyňářů a na naučné stezce se dozvěděli o fauně a flóře Moravského krasu a měli jsme možnost prozkoumat některé krasové jevy v okolí. Cestou zpět jsme se rozhodly najít několik přístupných jeskyní a zříceninu gotického hradu Holštejn.

Zpět do chaty jsme se vraceli až v podvečer, unaveni po celém dni a 13 km túře. V neděli nás pak čekal zlatý hřeb celého výletu - návštěva Domu přírody s 3D filmem, přesun vláčkem a prohlídka Punkevních jeskyní s projížďkou na řece Punkvě s neuvěřitelně ochotnými a vtipnými kapitány plavidel. V jeskyni s nádhernou akustikou jsme si mohli.... a rádi zazpívali: Kdyby byl Bavorov...! Na výlet nás vezl ochotný řidič Michal Kofl z vodňanské firmy Martin Kofl – autobusová doprava. Nakonec nás jelo 39, ale o to více jsme si to užili! Bohužel je to, díky vládním nařízením, na dlouhou dobu poslední akce. 

Edita Hazuková

ORM Strakonice